Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Regeringskansliet besökte Botkyrka

06 september 2023

Kommun och politik

Under tisdagen besökte Regeringskansliet Botkyrka kommun och Mångkulturellt Centrum i Fittja. Värd för mötet var Gabriel Melki (S), kommunstyrelsens första vice ordförande.

En grupp människor poserar i solen.

Besökarna kom från Delegationen för migrationsstudier (Delmi) som är en oberoende statlig kommitté som forskar och sprider kunskap inför migrationspolitiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.

– Botkyrka kommun är i en stark, positiv utveckling. Vi är en kommun med en ung befolkning med stor potential, berättade Gabriel Melki när han hälsade Delmis forskare och personal välkomna.

– Vår befolkning karakteriseras av mångfald, därför arbetar vi som kommun aktivt med interkulturalitet, jämlikhet och likabehandling, fortsatte Melki.

Diskuterade möjligt samarbete

Helena Rojas, människorättsstrateg på kommunstyrelseförvaltningen, gav en bakgrund till kommunens arbete med interkulturell samhällsutveckling. Under besöket fördes även en dialog mellan forskarna från både Delmi och Mångkulturellt Centrum med syfte att undersöka möjliga samarbeten i framtiden.

– Botkyrka är en intressant kommun med ett omfattande strategiskt interkulturellt arbete, sade Henrik Malm Lindberg som är biträdande kanslichef på Delmi och docent i ekonomisk historia.

En man håller en dragning för andra i inomhusmiljö.

Gabriel Melki, (S).

Andra har även läst