Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Arbetsmarknadsenheten flyttar till nya lokaler

21 september 2023

Jobb och vuxenutbildning

Arbetsmarknadsenheten (AME) på Hans Stahles väg 13 i Alfa Laval-området flyttar till nya lokaler den 6 oktober. Flytten sker till lokaler i både Tumba centrum och till Alhagsvägen i Alby.

Tumba torg 103, Tumba centrum. Arbetsmarknadsenheten flyttar in

Tumba torg 103 i Tumba centrum. Banken Nordea hade kontor i lokalerna tidigare. Delar av Arbetsmarknadsenheten flyttar in i början av oktober.

 

Arbetsmarknadsenheten flyttar från Hans Stahles väg 13 in i nya lokaler från och med den 6 oktober. Det är två nya adresser som blir hemvist för Arbetsmarknadsenheten, Tumba torg 103 och Alhagsvägen 97 i Alby.

Nära kommunikationer och centrum

De nya lokalerna på Tumba torg ligger nära både pendeltåg, busstorg och Tumba centrum vilket gör att verksamheten kommer närmare botkyrkaborna. Den verksamhet som flyttar till Alhagsvägen ligger också nära busskommunikationer för god tillgänglighet.

Vilken verksamhet flyttar var?

  • Arbetsmarknadsenhetens verksamheter Entré, Arena, START och Feriepraktiken kommer att flytta till Tumba torg 103 (före detta Nordeas lokal).
  • Den uppsökande verksamheten som riktar sig mot unga och projektverksamheten som riktar sig mot utrikes födda kvinnor kommer att flytta till Alhagsvägen 97. På samma adress finns idag Resurscentret Alhagen.
  • KAA (kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 16–19 år) kommer fortsatt att utgå ifrån Albys hjärta på Albyvägen 7.

Läs mer om Arbetsmarknadsenhetens verksamheter här

Andra har även läst