Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Upptäckarlust och höstsol när förskolan Vinterskogen invigdes i Vårsta

06 oktober 2023

Skola och förskola

Förskolan Vinterskogen invigdes med tal och naturlek i Vårsta under torsdagen 5 oktober. Förskolan har ett unikt läge med en förskolegård som gränsar till ett naturreservat.

Politiker och barn klipper bandet och inviger förskolan Vinterskogen.

Teknik- och fastighetsnämndens ordförande Stefan Dayne (KD) och utbildningsnämndens ordförande Yasemin Ergül (S) klippte invigningsbandet tillsammans med några av barnen.

Barn, föräldrar och medarbetare var inbjudna för att fira den nya förskolan. Regnet drog undan och solen tittade fram lagom till invigningen. Barn och besökare började snabbt utforska förskolegården, som ligger på en skogstomt med slingrande träbroar som leder in mellan stora tallar och granar. Här finns det många lekmöjligheter med bland annat kojor, stall med käpphästar, grillplats, klockspel, karusell, gungor och mycket mer att upptäcka.

– Det är fantastiskt med den stora gården och läget. Det är drömmen att jobba så här, sa Sara Aggefors, förskollärare och fick medhåll av kollegan Fenk Hamid.

– Allt är genomtänkt i lokalerna. Allt ifrån belysning, möblerna som är anpassade för barnen och ljuddämpningen, sa Fenk Hamid som tidigare jobbade i paviljongerna på förskolan Trollet. I augusti flyttade förskolan Trollet in i Vinterskogen.

Glada barn i en fågelbogunga.

Förskolan Vinterskogen har många olika lekmiljöer på den stora gården. Fågelbogungan är populär och många barn får plats.

Arkitektur som samspelar med naturen

Alla samlades för att lyssna på tal och se på när barnen invigde förskolan tillsammans med utbildningsnämndens ordförande Yasemin Ergül (S) och teknik- och fastighetsnämndens ordförande Stefan Dayne (KD).

Yasemin Ergül (S), utbildningsnämndens ordförande, vände sig till förskolans pedagoger i sitt tal.

– Ni pedagoger gör det mest fantastiska och viktigaste jobbet - tar hand om våra barn på dagarna. Ni är med och skapar framtidstro för barnen. Framtidstro som är så viktig och värdefull under barnens uppväxt och den påverkar dem under livets gång. För oss politiker som styr i Botkyrka är det viktigt att det finns bra förskolor med god pedagogik i alla områden. Vinterskogen är en av dem, och ni bidrar till det. Jag hoppas att ni känner er stolta, sa Yasemin Ergül (S).

Förskolegården är kommunens största, nästan 10 000 kvadratmeter. Huset är arkitektritat och byggt i en svängd form för att utnyttja platsen i skogen och smälta in i omgivningen.

– Vi har tagit vara på omgivningarna och byggt en modern och hållbar förskola i samklang med naturen. Naturtemat genomsyrar även lokalerna och det är mycket fina och genomtänkta lekmiljöer både inne och ute, sa Stefan Dayne (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Förskolans lokaler på 1700 kvadratmeter har stora naturliga ljusinsläpp och rymmer 6 avdelningar som är döpta efter träd som Tallen, Lönnen och Kastanjen. Förskolans närmaste granne blir ett kommunalt vård- och omsorgsboende som just nu byggs.

Tre barn springer på en träbro.

Träbroar lockar barnen till lek i förskolegårdens skog.

Naturlek och överraskningar

Efter invigningscermonin blev det fika och Naturskolan hade fixat flera stationer för barn och föräldrar. Nyfikna familjer utforskade djurspanarbanan, magiska kåsor och något hemligt som verkade gömma sig inne i en av kojorna. Allra längst in på förskolegården bjöds det på popcorn och nystekta krabbelurer med kanel. Naturskolan stöttar förskolor och skolor i kommunen med pedagogiskt lekmaterial, fortbildningar för pedagoger, utomhuspedagogik och mycket annat.

Även utbildningsförvaltningens direktör Annette Älmdalen var på plats för att se den nya förskolan.

– Förskolan Vinterskogen ger barn i Vårsta en fantastiskt fin lärandemiljö och är en i raden av flera nybyggda förskolor i kommunen. Här har barnen goda förutsättningar att växa och utvecklas, sa Anette Älmdalen.

Fokus på miljön

Hållbarhet är viktigt när kommunen bygger nya lokaler. Förskolans solceller på taket står för nästan hälften av förskolans energiförsörjning. Dagvattnet tas omhand och renas innan det når naturen för att minska påverkan på miljön. Förrådsbyggnader och miljörum har sedumtak, torktåliga växter, som hjälper till att fördröja och avdunsta regnvatten.

Kommunens nya förskolor

Kommunen satsar på att bygga effektiva, resurskloka och högfunktionella förskolor. Det skapar goda förutsättningar för barnen utifrån ett hälso- och lärofrämjande perspektiv. Förskolan Vinterskogen är en i raden av flera nya förskolor i kommunen:

  • 2020. Förskolan Opalen i Storvreten samt förskolan Vallmon i Norsborg, som vardera har plats för 180 barn.
  • 2021. Förskolan Måsen i Alby med plats för 180 barn.
  • 2023. Förskolan Vega i Riksten med plats för 180 barn och Vinterskogens förskola i Vårsta med plats för 135 barn.

Andra har även läst