Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrka med i nytt forskningsprojekt

12 oktober 2023

Kommun och politik

Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet ska, tillsammans med Stockholms universitet, bedriva ett forskningsprojekt i Botkyrka kommun de kommande två åren. Forsknings- och utvecklingsfonden BFUF satsar närmare två miljoner kronor i projektet ”Utkantens attraktivitet”.

Platsvarumärket ägs av alla som bor och verkar i Botkyrka och för att platsens attraktionskraft ska stärkas är alla delar av samhället viktiga, därför är samskapande med invånare, aktörer och intressenter i fokus i detta forskningsprojekt.

Forskarna från universiteten i Lund och Stockholm ska studera vad som är socialt hållbar attraktivitet i Botkyrka kommun.

– Den kunskap vi får i Botkyrka kommer vi att jämföra med Helsingborg, Göteborg och Stockholm, berättar filosofie doktor Cecilia Cassinger, expert på varumärkeskommunikation och docent vid Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet.

Kommunikationsdirektör Pascal Tshibanda ska ingå i forskningsprojektets referensgrupp och kommer att arbeta nära forskarna de kommande två åren. Förutom Cecilia Cassinger ingår även Ola Thufvesson, universitetslektor vid Institutionen för tjänstevetenskap, Lunds universitet och Andrea Lucarelli, docent vid Stockholm Business School, Stockholms universitet i forskargruppen.

– Vi drar nu i gång ett aktivt arbete för att långsiktigt stärka Botkyrkas platsvarumärke. Målsättningen med vårt deltagande är att få konkreta verktyg i arbetet med att öka Botkyrkas attraktionskraft, säger kommunikationsdirektör Pascal Tshibanda.

Porträtt kvinna

Cecilia Cassinger, expert på varumärkeskommunikation och docent vid Lunds universitet.

Porträtt på en man i skjorta och kavaj

Pascal Tshibanda, kommunikationsdirektör Botkyrka kommun.

Andra har även läst