Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Buller och bång blir snart kunskap och lärande

16 oktober 2023

Skola och förskola

Det första officiella spadtaget för Eleonoraskolan togs i fredags, 13 oktober, med festligheter och lokala stjärnor på plats. Det var elever från årskurs fem som höll i spadarna tillsammans med politiker från kommunen.

En alt-text ska beskriva innehållet på bilden och bildens sammanhang i förhållande till informationen på sidan.

Vid stora spaden, från vänster Yasemin Ergül (S) ordförande utbildningsnämnden, Stefan Dayne (KD) ordförande teknik- och fastighetsnämnden, Anette Älmdalen direktör utbildningsförvaltningen och John Glimtoft tf direktör teknik- och fastighetsförvaltningen. Vid de andra spadarna, elever från Brunnaskolan och Borgskolan.

 

Den nya Eleonoraskolan i Hallunda kommer att ha plats för cirka tusen elever och beräknas stå klar till 2025. Skolan kommer att ha en matematisk och vetenskaplig profil med högt digitalt fokus. Anpassad grundskola och ny idrottshall blir också en del av Eleonoraskolan, som byggs där Borgskolan tidigare låg. När den nya skolan står klar kommer den att ersätta både Borgskolan och Brunnaskolan.

Elever i årskurs fem från båda skolorna var på plats för att sätta spadarna i marken och för att symboliskt vara med att börja bygga sin nya skola. Festligheterna började med tal av ordförande för teknik- och fastighetsnämnden, Stefan Dayne (KD) och ordförande för utbildningsnämnden, Yasemin Ürgul (S). Efter själva spadtagen bjöds det på god mat, dryck och spännande uppträdanden.

– Det är väldigt bra att vi ska få en ny skola, och roligt att få nya vänner, säger Rozmarita, elev från Brunnaskolan, mumsandes på en cakepop innan hon skulle prova på att gå på lina.

Elever från Brunnaskolan.

Rozmarita och Nancy från årskurs fem, Brunnaskolan.

Mat från Tumba gymnasiums restaurangprogram.

Mat från Tumba gymnasiums restaurangprogram.

Elever från Tumba gymnasiums restaurangprogram hade ordnat fint med tilltugg och dryck, och representanter från Cirkus Cirkör uppträdde och lärde barnen hur man går på lina och jonglerar.

Det var ingen tillfällighet att just de här lokala förmågorna var på plats. I kommunen finns nämligen, utöver restaturangskola, ett nycirkusprogram i samarbete med Cirkus Cirkör. Ett tillfälle för våra grundskoleelever att se exempel på vilka framtida möjligheter som finns i Botkyrkas gymnasieprogram.

Cirkus Cirkör

Cirkus Cirkör uppträder.

Eleonoraskolan ingår i Botkyrkas stora skolsatsning, som är en bred satsning på pedagogik, digitalt lärande, after schoolverksamhet och mycket mer.

– Eleonoraskolan kommer att bli en skola för hela dagen. Jag vet att eleverna här kommer att få lära sig extra mycket om till exempel naturvetenskap, om matematik och digitala verktyg. På After School får de möjlighet att jobba ännu mer inom dessa områden på ett inspirerande och lustfyllt sätt. Vad kul det ska bli, säger Yasemin Ergül (S), ordförande utbildningsnämnden i Botkyrka kommun.

Unik arkitektur

Byggnaden är utformad efter elevers och pedagogers rörelsemönster. Siktlinjer har studerats noga för att skapa rum som bidrar till en trygg och inkluderande lärmiljö. Skolans mjuka, organiska form tar inspiration från områdets natur samtidigt som den flörtar med Folkets hus. Med runda hörn, både inne och ute, blir rummen mjukare och dolda hörn minimeras. Skolan byggs med stora glaspartier och fint ljusinsläpp.

Planlösningen har en stor variation av lärmiljöer, samtidigt som den är planerad för att klara förändringar med avseende på pedagogik, ålderssammansättning i årskurserna och förändringar i elevunderlaget.

Klimat och hållbarhet i fokus

Eleonoraskolan är ett innovativt exempel på hur man kan bygga energisnålt. Beräknat så kommer skolan att använda 32 procent mindre energi än vad myndighetskraven säger. Förutom att vi bygger energisnålt så kommer skolbyggnaden att få ett inomhusklimat i toppklass. Byggnaden kyls via så kallad frikyla som skapas via borrhåll på skolgården, och på taket installeras solceller för att ta till vara på solenergin.

I Botkyrka tar vi vårt ansvar gentemot miljön och kommande generationer på allvar när vi bygger nytt.

– Det är glädjande att vi är i gång med byggandet av ytterligare en modern skola i Botkyrka. Vi har haft som utgångspunkt att bygga ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbarhetsperspektiv och arkitekturen är starkt präglad av inkludering och trygghet, säger Stefan Dayne (KD), teknik- och fastighetsnämndens ordförande.

Det var glada och förväntansfulla barn som traskade hemåt i höstfärgerna.

Visionsbild Eleonoraskolan - Arkitema.

Visionsbild Eleonoraskolan - Arkitema.

Mer information

Ta reda på mer om bygget av Eleonoraskolan och Botkyrkas stora skolsatsning som Eleonoraskolan är en del av.

Presskontakt

Lennart Agén, pressansvarig, Botkyrka kommun

telefon: 073-421 85 00

mejl: lennart.agen@botkyrka.se

Andra har även läst