Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Bokpaket till alla femteklassare ska trigga läslust genom högläsning

08 november 2023

Skola och förskola

I höst har alla elever i årskurs 5, grundskola och anpassad grundskola, fått varsitt bokpaket till sina klasser. Böckerna ska vara deras följeslagare hela läsåret och kommer att användas under högläsningar för att väcka läslust och stärka läsförmåga.

Urval böcker i bokpaketen till femteklassare.

Urval böcker i bokpaketen till femteklassare.

I bokpaketen finns högläsningsböcker från olika genrer. Det är en bred blandning som omfattar skönlitteratur, faktaböcker, diktböcker, svenska originalverk och översatta böcker. Bland böckerna finns både pojkar och flickor i huvudrollerna, och en del ingår i serier för att locka till mer läsning. Boken "Väck läslusten i skolan" av Ann-Marie Körling, som följer med i bokpaketen, är tänkt som en inspirationskälla för våra lärare i deras undervisning.

Läs- och språkutvecklande satsningar

Böckerna i bokpaketen är noga sammansatt av Karin Nakamura Lindholm, expert inom språkutveckling, skrivande och läsning i Botkyrka kommun.

– Under det här läsåret fortsätter vi att bygga vidare på vårt arbete med högläsning, som är inspirerat av det framgångsrika projektet ”Läsa äger”. Det är en viktig del i de läsfrämjande och språkutvecklande satsningar som vi gör. Våra lärare erbjuds också föreläsningar och workshoppar där vi följer upp arbetet, säger Karin Nakamura Lindholm.

Högläsning i undervisningen

Sandy Varli, förstelärare i svenska årskurs F–6 på Karsby International School, delar med sig av sina erfarenheter om hur högläsning integreras i undervisningen. Innan läslovet fokuserade hennes elever på berättande texter och valde då att dyka in i en skönlitterär bok, ”Kärlekspizzan”. Nu efter lovet är det dags för arbete med faktatexter och även här finns böcker att välja från bokpaketen som till exempel ”Pest och kolera”.

Undervisningen planeras utifrån olika delar som förberedelser innan högläsningen, aktiviteter under och efter, samt boksamtal. ”Före” kan till exempel handla om att eleverna ska beskriva vad de tror att boken kommer att handla om genom att titta på framsidan, författare och illustratör, förlag, årtal med mera. Eleverna får diskutera i par och sedan anteckna sina svar och dela med sig i helklass. Under själva högläsningen stannar Sandy ofta upp och ställer frågor, och ibland försöker hon att aktivera klassen att använda flera sinnen. Efter läsningen är det betoning på att sammanfatta vad de hört och ibland får eleverna reflektera enskilt, andra gånger i par och ibland diskuterar de i helklass.

Fördelar med högläsning

– Högläsning har en positiv inverkan på språkutvecklingen och kan även bidra till att utveckla fantasin, stärka ordförrådet, öka läsförståelsen, förbättra talspråket och att öva på att läsa med inlevelse. Det skapar en känsla av samhörighet i klassrummet när läraren läser högt, vilket gör stunden till en mysig upplevelse. Dessutom stärker det elevernas känsla för rätt uttal och kan väcka deras eget intresse för läsning, säger Sandy Varli.

På Karsby International School arbetar lärarna aktivt för att inkludera högläsning i undervisningen, oavsett ämne och strävar efter att göra det till rutin.

– Det är inte varje dag som eleverna har lektion i svenska. Därför är det viktigt att alla får högläsning, oavsett vilket ämne de läser. Även min kollega som är matematiklärare använder högläsning i sina klasser. Det språkutvecklande arbetet är viktigt.

Andra har även läst