Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrka kommun höjer demenskompetensen i hemtjänsten

28 november 2023

Stöd, omsorg och familj

Hemtjänstverksamheterna Römossen och Akvarellen i Tullinge har som de första verksamheterna i Botkyrka kommun genomgått Silviahemscertifiering. Botkyrka kommun är den sjunde kommunen i hela landet som Silviahemscertifierar hemtjänsten.

– Demenskompetens hos hemtjänsten kommer att bli ännu viktigare. Antalet äldre ökar i rask takt i Botkyrka, säger Afamia Elkhoury, tf vård- och omsorgsdirektör i Botkyrka kommun.

En alt-text ska beskriva innehållet på bilden och bildens sammanhang i förhållande till informationen på sidan.

Verksamhetschef Carin Djäken, Enhetschef Elmira Kuziyeva och reflektionsledarna Helmina och Alex visar upp certifikatet tillsammans med Silviahemmets Eva Jönsson.

Silviahemscertifiering innebär en kunskapshöjning genom att alla medarbetare på en vård- och omsorgsenhet får utbildning i demenskunskap. Arbetsledare har dessutom utbildats i teamarbete och minst två medarbetare per avdelning har fått reflektionsledarutbildning. Reflektionsmöten ska sedan hållas en gång i månaden.

– Reflektionsmötena är viktiga, då medarbetarna får möjlighet att lyfta olika situationer och beteenden hos våra brukare, och gemensamt komma fram till bra sätt att hantera dem, säger Afamia Elkhoury. Det finns ingen mall, inget facit. Utbildningen är särskilt viktig för att medvetandegöra att alla är olika och alla demenssjuka måste bemötas individuellt.

Det finns många olika demenssjukdomar, och alla reagerar olika på dem. Att ha medvetandet om att alla demenssjuka är olika och att det inte är brukaren som uppför sig på ett visst sätt, utan att det är sjukdomen som påverkar beteendet. Att jobba med bemötande, skapa relation och kontinuitet med att samma personal återkommer är extra viktigt när man har demenssjukdom eller kognitiv svikt. Det är även viktigt att involvera anhöriga i omsorgen och att kunna vara ett stöd även för dem.

– Det här är ett första steg för att höja demenskompetensen i hela Botkyrkas hemtjänst, fortsätter Afamia Elkhoury. Vi kommer att kunna lära av varandras erfarenheter. Medarbetarna är väldigt positiva till denna certifiering, och vi kommer att utreda möjligheterna till certifiering av ytterligare verksamheter när vi utvärderat denna första satsning.

Alla medarbetare på Akvarellen och Römossens hemtjänst firar Silviahemscerifiering

Medarbetarna på Akvarellens och Römossen hemtjänst firar Silviahemscerifieringen.

Mer information

Tsige, Hanin och Biruk på Römossen och Akvarellens hemtjänst

Tsige, Hanin och Biruk på Römossen och Akvarellens hemtjänst

Andra har även läst