Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Budget med fokus på trygghet, stabilitet samt ordning och reda

08 december 2023

Kommun och politik

Nu har Botkyrkas kommunfullmäktige beslutat om budget för 2024. Fokus ligger på att skapa trygghet, stabilitet samt ordning och reda i kommunen.

I den nya budgeten framhåller det nya mittenstyret "Botkyrkas bästa" (Moderaterna, Tullingepartiet, Kristdemokraterna, Oberoende S och Centerpartiet) en särskild satsning på trygghet med 30 miljoner kronor avseende 2024 och totalt 120 miljoner under mandatperioden, det vill säga fram till 2026.

– En trygghetssatsning i kampen mot kriminalitet, korruption och välfärdsbrott är högsta prioritet för oss i Botkyrkas bästa, säger kommunstyrelsens ordförande Stina Lundgren (M).

Attraktiva skolor och trygg ålderdom

Attraktiva skolor där eleverna får undervisning av hög kvalitet och meningsfyllda fritidsaktiviteter ska uppnås genom långsiktiga beslut. Likaså prioriteras en god omvårdnad och en trygg ålderdom för Botkyrkaborna, till exempel så satsas extra resurser på att höja kompetensen inom demenssjukvård. Antalet äldre i Botkyrka ökar i rask takt och förbättrad kompetens kring demens i olika former är viktigt för att skapa en ännu bättre äldrevård.

Goda boendemiljöer, starkt näringsliv och en ekonomi i ordning och reda

Ett attraktivare och hållbarare Botkyrka ska välkomna nya invånare och nya företag, detta genom att verka för goda boendemiljöer och ett starkt näringsliv med flera arbetstillfällen.

– Med projektet Södra Porten, Storstockholms mest intressanta och attraktiva verksamhetsområde skapar vi, på bästa läge, tillsammans med företagen förutsättningar för 4 000 hållbara och innovativa arbetsplatser, Ett framgångsrikt näringsliv skapar ett framgångsrikt Botkyrka, säger Stina Lundgren.

Ökad kvalitet

Under mandatperioden genomförs en översyn av användningen av skattemedel och kvalitet på kommunens olika verksamheter, detta för att skapa förutsättningar för att Botkyrkaborna ska få den välfärd de förväntar sig.

Under 2024 har kommunens olika förvaltningar fått olika besparingskrav. Utbildningsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen fredas dock helt och hållet från besparingskrav, Socialförvaltningen ska spara 1 procent. För övriga förvaltningar är kravet 2 procent.

Andra har även läst