Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Angående frågor från SVT till socialtjänsten i Botkyrka kommun

19 december 2023

Stöd, omsorg och familj

Sveriges Television har intervjuat socialtjänsten i Botkyrka kommun angående ett mycket känsligt ärende. Vi vill som kommun och socialtjänst verka för öppenhet och transparens i alla situationer där detta inte krockar med relevanta lagar och vårt grunduppdrag: att ge stöd och skydd åt Botkyrkabor, särskilt barn och unga.

Därför har vi i möjligaste mån svarat på Sveriges Televisions frågor, men i generella termer. Trots att SVT har en fullmakt att ta del av handlingar och ställa frågor kring ärendet, gör vi bedömningen att vi som socialtjänst i första hand ska ge stöd och skydd åt Botkyrkabor. Att diskutera detaljer i ett mycket känsligt ärende vore inte förenligt med vårt grunduppdrag.

Konstruktiv diskussion

Vi ser positivt på att det förs en diskussion kring hur socialtjänsten i Sverige kan bli ännu bättre på att utföra sitt uppdrag, vilka verktyg och metoder som kan tillföras och vilka delar som behöver förbättras. Vi har stora utmaningar att kunna placera barn och unga som behöver det och anledningen till det är att det saknas platser nationellt. Vi gör vårt bästa för att hitta lösningar som fungerar, men det är svårt när de barn och unga som mest behöver skydd och stöd inte kan beredas plats på de institutioner som har uppdraget att tillhandahålla detta.

Statliga utredningen “Barn och unga i samhällets vård”

Nyligen kom den statliga utredningen “Barn och unga i samhällets vård”, med ett antal förslag på hur samhällets stöd till barn och unga i utsatthet kan förbättras. Vi ser många av utredningens slutsatser som välgrundade och ser fram mot ett fortsatt konstruktivt arbete med flera parter i de här viktiga frågorna.

Andra har även läst