Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

SRV tar över förpackningsinsamlingen

22 december 2023

Boende och närmiljö

Från den 1 januari 2024 tar kommunen med SRV i spetsen över drift och skötsel av återvinningsstationerna.

Regeringen beslutade sommaren 2022 om nya regler kring förpackningsinsamlingen. En av nyheterna är att Sveriges kommuner tar över ansvaret för alla återvinningsstationer runt om i landet från och med 1 januari 2024.

För Botkyrka kommun innebär detta att SRV tar över återvinningsstationerna i kommunen och ansvaret för drift och skötsel av dem.

För dig som brukar lämna returpapper och förpackningar på återvinningsstationen innebär förändringen inte så mycket mer än att du efter årsskiftet vänder dig till SRV istället för till FTI (nuvarande aktör) med frågor och felanmälningar av återvinningsstationer.

Alla befintliga avtal den nuvarande aktören har haft, både med kommunen och privata fastighetsägare, har därför sagts upp. SRV har under året försökt teckna nya avtal.

I vissa fall har nya avtal inte varit möjliga att teckna. Det innebär att återvinningsstationerna vid OKQ8 i Grödinge och vid parkeringen vid Rödstu hage stängs ned.

FTI fram till årsskiftet

Fram till och med den 31 december 2023 är det Förpackningsinsamlingen (FTI) som har ansvar för drift och skötsel av återvinningsstationerna.

Om SRV

SRV återvinning är ett aktiebolag ägt av fem kommuner på Södertörn: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem. Kommunerna har gett SRV i uppdrag att sköta insamling och hantering av hushållssopor, returpapper och slamtömning. Det är även SRV som fakturerar dessa tjänster.

Andra har även läst