Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Åtal idag mot Think Pink för grovt miljöbrott

28 december 2023

Näringsliv och företag

Elva personer åtalas i ärendet kring sophanteringsföretaget Think Pink, fem av dem för grovt miljöbrott.

Det är det största miljöbrottet i Sverige och förundersökningen är 45 000 sidor och gäller 21 olika brottsplatser, varav två i Botkyrka.Think Pink och deras olika dotterbolag har bland annat lagrat avfall i Kassmyra och Kagghamra i Botkyrka. Avfallet i Kassmyra är på ett miljömedvetet sätt borttransporterat medan det i Kagghamra ännu ligger kvar.

Avfallshögen i Kagghamra är sedan februari 2021 täckt med stora mängder sand för att inte möjliggöra en brand. I dagsläget har temperaturen i avfallshögen sjunkit till 20-22 grader vilket innebär att det är möjligt att öppna den för att se vad som finns kvar i högen.

– Just nu pågår åtgärdsförberedande arbeten för att veta vilka ämnen som finns kvar i avfallshögen och även kunna kostnadsberäkna borttransport och sanering säger Carina Molin, samhällsbyggnadsdirektör i Botkyrka kommun.

Förbereder ansökan

Botkyrka kommun förbereder också en ansökan till Naturvårdsverket för ekonomiskt stöd för detta arbete.

– Denna typ av avfallsverksamhet måste bli tillståndspliktigt och att oberoende och obligatorisk provtagning sker av avfallsmassorna innan de lämnas av på platsen. Skarpare verktyg måste till för att hantera oseriösa aktörer som begår denna typ av välfärdsbrott som dessa miljöbrott är, fortsätter Carina Molin.

– Att den brottsliga verksamheten sker bakom en legal eller till synes legal front gör också den här brottsligheten mer svårupptäckt, säger senior åklagare Linda Schön.

För information

Lennart Agén, presschef, Botkyrka kommun

E-post: lennart.agen@botkyrka.se

Tele: 0734-218500

Andra har även läst