Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrka kommun startar Bostad först som projekt

09 januari 2024

Stöd, omsorg och familj

Bostad först är en beprövad modell för att motverka hemlöshet för personer med social problematik.​ Modellen utgår från att en egen bostad är en grundläggande mänsklig rättighet och att människor behöver ett tryggt boende för att kunna göra något åt sina livsproblem. ​Nu börjar Botkyrka kommun arbeta enligt modellen som ett projekt.

Husnyckel på ett bord.

Bostad först innebär att personer som lever i hemlöshet erbjuds en bostad på samma villkor som andra hyresgäster, i kombination med individuellt anpassat stöd.​

Bostad först vänder sig till Botkyrkabor som varit hemlösa länge och som har ett långvarigt missbruk, många gånger i kombination med psykisk ohälsa. Det handlar ofta om personer som prövat olika typer av insatser och boendeformer, utan att nå varken stadigvarande nykterhet/drogfrihet eller stabilitet i sitt boende. För att få Bostad först krävs en utredning och ett biståndsbeslut från socialtjänsten.

Stöd för att kunna bo kvar

Personerna erbjuds en lägenhet med ett kommunkontrakt och stöd för att kunna bo kvar, bo bra och må bra.​ Personerna ska vara motiverade att både följa hyreslagen och att ta emot stödet. Stödet ges av så kallade case managers som arbetar enligt Bostad först-modellen.

Bostad först börjar i liten skala, med Botkyrkabor som redan är aktuella inom socialtjänsten. Tio personer kommer att erbjudas Bostad först under 2023 och 2024.

Projektet finansieras med statsbidrag. Målet är att verksamheten ska implementeras i ordinarie verksamhet 2025/2026.

Om du vill veta mer om Bostad först i Botkyrka kan du mejla till:

Andra har även läst