Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Tullinge bibliotek och medborgarkontor flyttar ihop

12 januari 2024

Kommun och politik

På måndag 15 januari flyttar Tullinges medborgarkontor in i bibliotekens lokaler i Tullinge. I och med det kan Tullingeborna få hjälp med både sina kommunala ärenden och att utveckla sitt språk och läsintresse på samma plats.

–Det förenklar för medborgarna att de nu kan få hjälp med felanmälan, lämna en synpunkt eller få guidning i kommunens olika e-tjänster i samma lokal som de även kan låna böcker, medier, tidningar eller delta i till exempel språkcafé och sagostunder, säger Petra Sintorn, enhetschef för Medborgarcenter i Botkyrka kommun.

Lärdomar och fördelar från Tumba

Sedan några år tillbaka finns både medborgarkontor och bibliotek på samma plats även på mötesplatsen Navet i Tumba. Det har varit en stor vinst för medborgaren som snabbt kan få rätt hjälp.

–Besökare som lånar datorer i biblioteket frågar ofta bibliotekarier om hjälp med kommunala ärenden. Att det finns samhällsvägledare i samma lokaler är väldigt positivt, då kan besökarna direkt få rätt hjälp samtidigt som vi på biblioteket fortsätter arbeta språk- och läsfrämjande. Att kunna läsa och skriva är också en nyckel till att kunna ta del av samhället, säger Marie Johansen, verksamhetschef för konst och bibliotek i Botkyrka.