Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Mosse i Uttran återställs

29 januari 2024

Boende och närmiljö

Den gamla torrlagda mossen i Mosstorp, Uttran, kommer att återställas till mosse för att främja miljön. Återställningsarbetet påbörjas under början av 2024.

Botkyrka kommun kommer att tillsammans med Skogsstyrelsen att utföra ett så kallat återvattningsprojekt som innebär man återställer mossen för att den ska kunna binda koldioxid. En mosse är ett blött område där marken ofta består av torv med ett lager av vitmossa högst upp

Arbetet innebär att granplanteringen på platsen kommer att avvecklas och man kommer även att gallra ut tallar. Det betyder att granarna i västra delen av området kommer att avverkas. Eventuella träd som står i vägen för arbetet kan också komma att fällas.

Skogsvägen vid Mosstorp kommer att användas vid bortforsling av timmer och ris.

När avverkningsarbetet är färdigt kommer sedan flera diken att sättas igen och området kommer att få tillbaka sin höga markfuktighet och bli en mosse igen. En ny blandskog kommer sedan att få växa upp på platsen.

 

Här ligger Mosstorp

Kartbild över del av området Uttran.

Andra har även läst