Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Störningar i e-tjänsterna

    Under kvällen den 20 maj kan det bli avbrott i våra e-tjänster. Orsaken är ett planerat arbete med vår IT-miljö. Arbetet planeras pågå kl. 20–24. Mer information.

Nyhet

Givande samtal i konsthallen när landshövdingen kom på besök

02 februari 2024

Kommun och politik

På fredagen, den 2 februari, möttes Stockholms landshövding med kollegor kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka och representanter från Botkyrka kommuns ledningsgrupp för att samtala om sitt samarbete.

Stockholms landshövding Anna Kinberg Batra och Stina Lundgren, kommunstyrelsens ordförande (M) i samtal vid ett bord.

Stockholms landshövding Anna Kinberg Batra och kommunstyrelsens ordförande Stina Lundgren

Besöket hölls i Botkyrka konsthall i Fittja och konsthallens chef, Miriam Andersson Blecher, presenterade verksamheten och den pågående utställningen.

Fokus under besöket i Botkyrka var information och diskussion kring trygghetsfrågor, brotts- och våldsförebyggande arbete, likaså tillsynsarbete inom dessa områden – samt kring samhällsbyggandet i Botkyrka. Representanter från Botkyrka kommun var kommunstyrelsens ordförande (M), Stina Lundgren, gruppledare (OS) Marcus Ekman, tillförordnad Kommundirektör Chris Österlund, Trygghets- & Säkerhetsdirektör Pernilla Vera-Jr samt Samhällsbyggnadsdirektör Carina Molin.

Mi Sundqvist från Kungsvåningen AB var också på plats för att berätta om deras satsningar i Fittja. Med nybyggnation, renoveringar, ombyggnation av otrygga miljöer och ljusinstallationer bidrar de till ett tryggare Fittja.

Både besökarna och besöksvärdarna tyckte att samtalen var givande.

– En viktig del i besöket var diskussionen om trygghet, både vad gäller förebyggande arbete och samarbete. Hur kommunen jobbar över olika sektors- och kommungränser och tillsammans med näringslivet för att göra Botkyrka och Stockholms län till tryggare miljöer, säger landshövding Anna Kinberg Batra.

– Det var ett viktigt besök av Landshövdingen med bra samtal kring trygghet och brottsförebyggande åtgärder, säger kommunstyrelsens ordförande (M) Stina Lundgren.

gruppfotografi på: Marcus Ekman - gruppledare (OS), Carina Molin - Samhällsbyggnadsdirektör, Stina Lundgren - kommunstyrelsens ordförand (M), Anna Kinberg Batra - landshövding, Anna Borgs - planeringshef länsstyrelsen, Miriam Andersson Blecher - Konsthallschef, Åsa Ryding - länsöverdirektör, Chris Österlund - tf kommundirektör Pernilla Vera-Jr - trygghets och säkerhetsdirektör.

Från vänster: Marcus Ekman - gruppledare (OS), Carina Molin - Samhällsbyggnadsdirektör, Stina Lundgren - kommunstyrelsens ordförande (M), Anna Kinberg Batra - landshövding, Anna Borgs - planeringshef länsstyrelsen, Miriam Andersson Blecher - Konsthallschef , Åsa Ryding - länsöverdirektör, Chris Österlund - tf kommundirektör Pernilla Vera-Jr - trygghets och säkerhetsdirektör.

Andra har även läst