Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Unga stadsutvecklare förändrar Botkyrkas framtid

07 februari 2024

Stadsplanering och trafik

Satsningen "Unga Stadsutvecklare" ger unga en röst i Botkyrkas framtid. Ungdomar kartlägger sina sociala mötesplatser i Botkyrkas övergripande stadsplan – översiktplanen. På så sätt skapar vi en stad som präglas av delaktighet och trygghet.

En grupp personer står i ring runt ett bord och skriver på kartor.

Workshop med kartläggning av mötesplatser på fritidsmässan på St Botvids gymnasium.

–Projektet ska ge ungdomar en central roll i att utveckla sitt eget närområde, säger Amanda Ferrada och Shilan Hast, som är kultursamordnare och de två projektledarna på Botkyrka kommun.

–Det är viktigt för att det är vår framtid som påverkas, vi kanske inte har allt vi önskar oss just nu men våra barn kommer förmodligen också bo i Botkyrka och då vill jag att de ska ha det bästa, säger Maria 17 år från Hallunda.

Åtta unga mellan 13-19 år har fått i uppdrag att kartlägga sociala mötesplatser för åldersgruppen 13-18 år. De har jobbat med kartläggningen i slutet på förra året och färdigställer den just nu.

Vuxna gissar vad ungdomar vill ha

Platsanalyser har redan genomförts i olika kommundelar och genom workshops på skolor, anpassad skola och i ungdomsfullmäktige har stadsutvecklarna fått insikter från många håll. De har presenterat insikterna för att synliggöra skillnaderna mellan kommunens och ungdomarnas perspektiv.

–Vuxna har andra värderingar än vad yngre har. Om jag hade frågat en vuxen ”vad tror du att jag gör”, hade de inte svarat rätt. Jag är 18 år men jag gillar att göra mer barnaktiviteter också, jag kan åka pulka och sådana saker, jag tycker det är jättekul, säger Adama som bor i Norsborg.

Samtidigt påpekar Adama att det saknas fritidsgårdar för äldre ungdomar i gymnasieåldern. Just platser för att utöva fritidsaktiviteter lyfter en av de andra stadsutvecklarna som en viktig fråga för unga.

–För många är hobbyrelaterade platser viktiga, till exempel fotbollsplaner eller musik och konst, något som får dem att vara aktiva eller så är det någonstans att sitta bara, tak över huvudet och en bänk, säger Rita, 19 år från Hallunda.

Långsiktigt mål att alltid involvera unga i stadsplaneringen

Tanken med Unga stadsutvecklare är att på lång sikt göra unga delaktiga tidigt i de kommunala processerna. Till exempel genom att koppla på feriepraktik i användningen av 1%-regeln där unga kan vara med att utforma konst på offentliga platser. Målet är att skapa en kontinuitet där unga kan växa från till exempel feriepraktik till utbildningsprogram eller uppdrag som just ung stadsutvecklare.

–Unga är också en del av samhället, det är de som ska ta vid och vara delaktiga. Viktigt att vi ger dem det de behöver för att de ska må bra, att vi bygger en bas för att unga att kunna gå vidare och utvecklas, säger Alecia, 17 år från Tumba, som även är representant i ungdomsfullmäktige.

Om Unga stadsutvecklare

Unga stadsutvecklare drivs av enheten för kultursamordning och stöd på Kultur- och Fritidsförvaltningen i samverkan med Kommunstyrelseförvaltningen och samhällsaktörer.

De deltar i workshops med samhällsplanerare, Botkyrka konsthall och Botkyrkas egen Barnombudsman för att få bättre kunskap om stadsutveckling, delaktighet och barns rättigheter.

Projektet finansernas med 70 000 kronor från Socialstyrelsen. Syftet är att möjliggöra ungdomars delaktighet i stadsplaneringen för att öka tryggheten.

Inspirerade av Framtidens Hus i Järva strävar projektet efter att etablera en liknande process i Botkyrka, där unga aktivt påverkar sina lokalsamhällen. I det fortsatta arbetet kommer vi arbeta för att unga i Vårsta/Grödinge också ska bli mer delaktiga.

Fyra personer som är med i gruppen av unga stadsutvecklare.

Adama, Alecia, Rita och Maria är fyra av de åtta unga stadsutvecklarna.

Andra har även läst