Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Förskolan Tranan har startat "öppen verksamhet"

08 mars 2024

Skola och förskola

Förskolan Tranan har i linje med arbetet att få fler barn till förskolan öppnat upp sin verksamhet för barn och vårdnadshavare som inte har någon förskoleplacering.

Pedagogerna Sussie (till vänster) och Cathrine förbereder aktiviteter för barn.

Pedagogerna Sussie (till vänster) och Cathrine förbereder aktiviteter för barn.

Syftet med ”öppen verksamhet” är att barn tillsammans med sina vårdnadshavare ska få en inblick i hur förskolan arbetar för att barnen ska utvecklas i lekfulla miljöer både inne och ute, ta del av vardagen på förskolan samt bygga relationer och lära känna förskolans pedagoger och medarbetare.

– Vi hoppas på detta sätt väcka nyfikenhet hos vårdnadshavare för att de i sin tur ska söka en plats hos oss eller på en annan förskola i Botkyrka kommun, säger Kristin Sparrfeldt rektor för förskolorna i Alby där Tranan finns.

Pilotprojekt under våren

Öppen verksamhet är ett pilotprojekt och pågår under hela våren. Varje tisdag, under tre timmar kl. 09.00–12.00 till och med den 28 maj får barn utforska och leka med förskolans material, och ta del av den undervisning och omsorg som finns. Tranan bjuder även på gratis förskolelunch för att vårdnadshavare ska få kunskap om vilken mat som förskolans kockar serverar.

Just nu är det endast förskolan Tranan som erbjuder den här verksamheten men fler förskolor kan komma att följa efter.

Färgglad hinderbana lockar till rörelse.

Färgglad hinderbana lockar till rörelse.

Fler barn i förskolan

I projektet ”Fler barn i förskolan” görs många insatser för att fler ska välja förskola för sina barn. Bland annat så välkomnas vårdnadshavare och barn att besöka en förskola under öppet hus. Under våren bjuder majoriteten av förskolorna in till öppet hus vid ett eller flera tillfällen. Öppet hus är till skillnad mot öppen verksamhet ett kortare tillfälle på en timme då vårdnadshavare och barn får bekanta sig med förskolan.
www.botkyrka.se/oppethusforskola

Faktaruta

Genom att gå i förskolan får barnen goda förutsättningar för att sedan lyckas i skolan. Barnen utvecklas och får kunskaper inom många olika områden. Förskolorna i Botkyrka blandar lek med undervisning inom olika ämnen som matematik, språk och naturkunskap. Barn kan börja i förskolan när de fyllt ett år. Från tre år har alla barn rätt till allmän förskola. Då kan de gå gratis i förskolan 15 timmar per vecka.

Andra har även läst