Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Lär känna Botkyrkas unga i unik utställning

02 april 2024

Uppleva och göra

Unika berättelser och kärlek till sin ort tar plats när 44 unga från Botkyrka presenterar egna digitala berättelser i utställningen "Hemma i Botkyrka" den 6-7 april 2024 på CAP Gallery i Stockholm.

De unga kreatörerna från Botkyrka står upp och tittar stolt in i kameran.

De unga kreatörerna från Botkyrka vars berättelser du får ta del av på utställningen Hemma i Botkyrka.

Stärka självbild och egenmakt

Genom ljud, film, foto, podd och andra digitala medier gestaltas livserfarenheter, drömmar och tankar om hem och tillhörighet. Projektet är initierat av enheten Ung 16-19 på kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun, i samarbete med mediehuset Fanzingo. Syftet är att ge unga en plattform att dela sina berättelser och på så sätt stärka sin självbild och egenmakt.

– De ungas berättelser visar en annan verklighet än den som ofta ges av Botkyrka. Projektet ska bidra till det trygghetsskapande arbetet som görs i Botkyrka varje dag genom att lyfta fram berättelser som speglar ungas liv och där de själva styr narrativet, säger Jennifer Jerez, enhetschef för Ung 16-19 i Botkyrka kommun.

Öppna för samtal där de unga får styra agendan

Många unga i Sverige lever med två eller fler kulturer och befinner sig i ett mellanförskap med en unik interkulturell kompetens. Deras berättelser om viktiga livsområden som drömmar, kärlek och frihet skildras sällan i medier, som i stället fokuserar på negativa stereotyper. Unga är drabbade av arbetslöshet, social och ekonomisk utsatthet, vilket ökar oro och känslan av exkludering. Denna brist på representation och förståelse bidrar till ökad alienation och uppdelning i samhället.

Genom att möjliggöra för unga att berätta om sin verklighet har utställningen syftet att bidra till att öppna upp för samtal som äger rum på ungas premisser och där de styr agendan. Botkyrka kommun vill genom verksamheten Ung 16-19 vända på narrativet och låta unga själva definiera vilka de är. Och i förlängningen öka tryggheten och gemenskapen i samhället.

Utställningen "Hemma i Botkyrka" är ett resultat av en omfattande process där unga har fått möjlighet att uttrycka sig och forma sin egen berättelse om sin plats i världen som de med stolthet kallar hem.

Minska avståndet till innerstaden

Utställningen äger rum på CAP Gallery i hjärtat av Södermalm. Att Botkyrkas unga tar plats i stadens centrum är ett sätt att föra erfarenheter närmare varandra och i förlängningen öka förståelsen och minska samhällsklyftorna.

Samverkanspartners är Mångkulturell centrum som går in med utbildningsinsatser i demokrati – och yttrandefrihetsfrågor samt Botkyrka konsthall med verksamheten Färgsättarna.

Hemma i Botkyrka utställning 6-7 april 2024

VAR: CAP Gallery, Tjärhovsgatan 44

NÄR: Lördagen den 6 april, vernissage kl 14.00 - 18.00

Söndagen den 7 april kl 12.00 - 18.00

Fritt inträde

Kan du inte komma 6-7 april? Berättelserna kommer komma hem till Botkyrka på utställning också så småningom. Vi kommer publicera häe på webben när det blir.

Ung1619

Med oss kan du som är 16-19 år hitta på utvecklande aktiviteter som du är intresserad av. Du kan föreslå vad vi ska göra och vara med och driva det. Vi bygger allt vi gör på ditt engagemang.

Andra har även läst