Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrka kommun häver avtalet med Aros Omsorg

17 maj 2024

Stöd, omsorg och familj

Botkyrka kommun häver avtalet med Aros Omsorg, som är en av fem utförare av hemtjänst i kommunen. Detta innebär att medborgare som har haft stöd från Aros Omsorg kommer att få hjälp från en annan av Botkyrkas externa utförare av hemtjänst. Bytet av hemtjänstutförare kommer att ske under perioden 21 maj - 24 maj.

Tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är en förutsättning för att få driva hemtjänst i Botkyrka kommun. IVO drog den 10 juni 2022 in tillståndet för Aros Omsorg AB, vilket Aros Omsorg överklagade till förvaltningsrätten och begärde samtidigt att IVO:s beslut inte ska gälla till dess fallet är avgjort (så kallad inhibition). Nu har förvaltningsrätten beslutat att avslå Aros Omsorgs överklagan. Därför häver Botkyrka kommun avtalet med Aros Omsorg AB med omedelbar verkan.

Medborgare tilldelas en annan av Botkyrkas utförare

Medborgare som har haft hemtjänst genom Aros Omsorg blir tilldelade någon av Botkyrka kommuns övriga externa utförare av hemtjänst. Den person som senare önskar välja en annan utförare kan göra det via kommunens biståndshandläggare. Bytet till en ny hemtjänstutförare gäller även personer som enbart har trygghetslarm med Aros Omsorg som utförare.

Berörda medborgare blir kontaktade personligen av biståndshandläggare i Botkyrka kommun från och med måndag 20 maj. Fram till den 24 maj ska bytet vara helt klart. Botkyrka kommun kommer att göra sitt yttersta för att säkerställa en trygg och smidig övergång till ny hemtjänstutförare.

Presskontakt:

Lennart Agén, pressansvarig
Telefon: 073-421 85 00
E-post: lennart.agen@botkyrka.se

Frågor och svar

Varför måste jag byta hemtjänst?
IVO (inspektionen för vård och omsorg) har dragit in tillståndet för Aros Omsorg. Utan tillstånd från IVO får inte Aros ge hemtjänst i en kommun. Aros Omsorg överklagade IVO:s beslut, men nu har förvaltningsrätten bestämt att Aros förlorar sitt tillstånd. IVO är den myndighet som ansvarar för att göra prövningar av tillstånd för att bedriva hemtjänst.

 

Från och med när får jag en ny utförare?
Kommunens biståndshandläggare börjar från och med måndag 20 maj att ringa till de personer som haft Aros omsorg som hemtjänstutförare. När du blir kontaktad av biståndshandläggaren får du information om vem som blir din nya hemtjänstutförare och från och med när det börjar att gälla. Senast den 24 maj ska alla berörda ha fått en ny hemtjänstutförare.

Vad gör jag om jag får en utförare av hemtjänst som jag inte vill ha?
Kontakta din biståndshandläggare om du vill byta. Din biståndshandläggare informerar dig när det finns utrymme hos din önskade utförare att ge dig hemtjänst.

Varför kan jag inte få den utförare jag önskar direkt?
Botkyrka kommun har i dagsläget fyra utförare av hemtjänst. Varje utförare har ett begränsat utrymme. Eftersom Aros har förlorat sitt tillstånd mycket hastigt behöver kommunen säkerställa att du och alla andra som har haft Aros får stöd enligt era biståndsbeslut, oavsett utförare. Du har möjlighet att byta genom att ställa dig i kö för att få en annan utförare. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig med det.

Kommer jag att få samma stöd som tidigare?
Ja, din nya utförare kommer att ge dig stöd enligt ditt biståndsbeslut. Det innebär att du får de insatser som du har idag också av den nya utföraren.

Jag har enbart trygghetslarm, hur påverkar det här mig?
Det är din hemtjänstutförare som kommer hem till dig om du behöver larma, så även du får byta utförare av hemtjänst om du hittills har haft Aros omsorg som utförare.

Varför har IVO dragit in tillståndet för Aros?

IVO bedömer att de som företräder Aros inte uppfyller kraven på lämplighet. Detta på grund av att ägarna haft ledande positioner i bolag som allvarligt misskötts och som samverkat med varandra för att få driva tillståndspliktig verksamhet.

 

Varför har Botkyrka kommun behållit Aros omsorg som utförare när IVO drog in deras tillstånd 2022?
Aros omsorg AB överklagade IVO:s beslut till förvaltningsrätten och begärde samtidigt att IVO:s beslut inte ska gälla fram till dess att fallet är avgjort (så kallad inhibition). Samtidigt såg Botkyrka kommun heller inga kvalitetsbrister hos Aros omsorg och brukarna var nöjda. Den 14 maj 2024 avslog förvaltningsrätten Aros omsorgs överklagan, vilket innebär att Aros omsorg nu förlorat sitt tillstånd att bedriva hemtjänst. Därför säger Botkyrka kommun upp avtalet med omedelbar verkan.

Vart kan jag vända mig om jag har frågor?
Invänta gärna samtalet du kommer att få från en biståndshandläggare i Botkyrka kommun. Hen kommer att ge dig mer information. Vill eller kan du inte vänta så kontakta Medborgarcenter på telefon: 08-530 610 00

Mer information om hemtjänst

Hemtjänsten ger omvårdnad och stöd till dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning. Du ska få hjälp med det du inte klarar själv, så att du kan leva självständigt och tryggt. Du som är över 75 år och har enklare behov kan ansöka om stöd utan att dina behov behöver utredas.

Andra har även läst