Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

EU-val i Botkyrkas skolor

21 maj 2024

Skola och förskola

Just nu pågår EU-skolval runt om i Sverige. I Botkyrka kommun deltar både grundskolor och gymnasieskolor. Resultatet från valet redovisas på mucf.se/skolval den 10 juni, dagen efter att valet till Europaparlamentet ägt rum. En av skolorna som hade skolval den 20 maj var S:t Botvids gymnasium och anpassad gymnasieskola.

Eleverna Relissa och Daniela peppade skolans elever att delta i EU-skolvalet.

Eleverna Relissa och Daniela peppade skolans elever att delta i EU-skolvalet.

S:t Botvids gymnasium är en av många skolor som jobbar med demokratiuppdraget och frågor som rör den demokratiska processen, högaktuellt nu när EU-val stundar. För Catarina Svensk, förstelärare och programansvarig för samhällsvetenskapsprogrammet, faller ämnet naturligt in i undervisningen.

– Demokratifrågan berörs hela tiden i samhällskunskapen. I undervisningen pratar vi ständigt om olika samhällsfrågor och samhällsengagemang. Och när det stundar val lägger vi så klart extra energi på att bena ut olika frågeställningar, säger Catarina Svensk.

Pedagogiskt material i undervisningen

Inför EU-skolvalet har eleverna lärt sig om olika institutioners bakgrund och använt pedagogiskt material från Sveriges konsumenter, anpassat för elever. Materialet innehåller quiz om EU och åtta fallbeskrivningar som EU beslutat om. Här finns exempel som handlar om kemikalier, plast i haven, roaming och en gemensam standard för laddare till telefoner, datorer, tillbehör med mera så kallade USB-C-laddare.

– Eleverna har sedan fått diskutera i mindre grupper och presenterat olika fall för resten av klassen. På det här sättet blir ämnet mer levande och skapar engagemang. Många gånger kan det ju vara svårt att förstå vad EU gör och vad som bestäms i riksdagen respektive inom EU. Och ibland kan EU också uppfattas negativt, att EU inte ska bestämma, berättar Catarina Svensk.

Lokalpolitiker från alla partier besökte skolan under förra veckan. Då fanns också möjlighet för eleverna att prata direkt med olika partier om vilka frågor som politikerna tycker är viktiga och vill driva.

Skolan har även fördjupat sig i SVT:s valkompass som diskussionsunderlag.

Eleven Sara ansvarade för valurnan och avprickning av eleverna.

Eleven Sara ansvarade för valurnan och avprickning av eleverna.

Skolelever ansvarade för valprocessen

Under EU-skolvalet på skolan ansvarade eleverna Daniela, Relissa och Sara för hela valprocessen. De är alla 18 år och går samhällsprogrammet årkurs 2. De tre peppade förbipasserande elever att rösta och under en dryg halvtimma hade de fått in 80 röster.

Sara var ansvarig för själva valurnan och såg till att eleverna prickades av. Men alla tre hjälpte till med att dela ut kuvert, informera om röstlappar och hänvisa till valskärmarna. Relissa och Daniela gick även runt på skolan för att väcka intresse för valet och svara på frågor.

Flera elever på S:t Botvids gymnasium har gått en valutbildning. Daniela är en av dem som utbildat sig till valinformatör inför EU-valet, en utbildning som genomfördes av Botkyrka kommun tidigare under våren. Hon delar ut informationsmaterial på olika sammankomster som Valborg, Fittjadagen och så vidare.

– Vi jobbar två och två, ibland fyra och pratar med folk så att de får information om valet. En del tycker att det är onödigt att rösta. Jag säger alltid att det är bra att rösta, att använda sin röst. Många vet heller inte om att det är val snart men många blir i alla fall intresserade när vi väl börjat prata, säger Daniela.

Efter att rösterna räknats under överseende av en kontrollant, skickas resultat till MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Resultatet redovisas på mucf.se/skolval den 10 juni, dagen efter valet till Europarlamentet. I det statistiska underlaget går det att få resultat på kommunnivå och skola.

Andra har även läst