Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrkas elever i unikt konstprojekt
-Vernissage på Kulturhuset

31 maj 2024

Skola och förskola

Elever i årskurs 8 på Storvretskolan har under våren haft unika konstnärliga workshops under ledning av den professionella konstnären Alejandro Montero Bravo. Projektet avslutades med storslagen utställning på LAVA i Kulturhuset med elevernas fantastiska bilder och kollage om sitt Botkyrka. Utställningen pågår till och med den 2 juni.

En alt-text ska beskriva innehållet på bilden och bildens sammanhang i förhållande till informationen på sidan.

McBrian, elev åk 8 Storvretskolan berättar om sitt konstverk.

Stämning var förväntasfull och på topp när elever från Storvretskolan besökte LAVA för att se sina konstverk pryda Kulturhusets väggar för allmän beskådan.

– Jag vill se mer glada färger utomhus i Tumba. Nu är det mest grått och rött. Det har varit roligt att skapa och vara kreativ tillsammans med konstnären Alejandro. Jag hoppas att jag kommer att rita ännu mer nu efter projektet, säger McBrian, elev och konstnär åk 8, Storvretskolan.

McBrians konstverk om hur han vill att Tumba ska se ut i form och färg.

Eleverna utforskar sin syn på samhället

Irene Jeria Lopez lärare i engelska och spanska på Storvretskolan såg värdet i integrera konsten i undervisningen. En möjlighet som finns att tillgå i kommunen genom Botkyrkas kulturella allemansrätt som drivs av kulturförvaltningen i Botkyrka med stöd av Skapande skola.

Irene Jeria Lopez och Amanda Ferrada, kultursamordnare inledde ett samarbete mellan skolan, och konstnären Alejandro Montero Bravo. Samarbetet utmynnade i en vårtermin av inspirerande och utmanade workshops i konst där eleverna i årskurs 8 fick använda en uppsjö av olika material, färger och former för att ge sin bild av det Botkyrka som de vill se.

Projektet inleddes för att låta eleverna utforska sitt och andras område där man bor. Irene berättar att de på engelskalektionerna läst den skönlitterära boken "The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian” som handlar om en ung kille som bor i ett reservat i delstaten Washington, USA. I boken bemötte eleverna en del utmanande frågor som rörde identitet, rasism och livet i reservatet.

Irene menar på att hon ville låta eleverna vidareutforska deras syn på vårt samhälle och inledde därför ett samarbete med konstnären Alejandro Montero Bravo, då det är ett perfekt tillfälle för eleverna att förankra sina åsikter och tankar genom konst.

Några av konstnärerna från åk 8 Storvretskolan som ställer ut sina verk på LAVA Kulturhuset. Fr. vä. Hiba, Vald, David, Tudi.

Se Botkyrka genom färg och form

–Kul att se hur eleverna genom projektet blev kreativa och inspirerade av Botkyrka som plats. Det handlar om att öppna upp elevernas perspektiv och låta de drömma om att förändra sin stadsbild och inte känna sig låsta i färg och form. Att visa att konsten kan vara ett sätt att förändra något som man är van vid, säger Alejandro Montero Bravo, konstnär.

Amanda Ferrada, kultursamordnare, Alejandro Montero Bravo , professionell konstnär.

Alejandro kommer från Norrköping och har studerat på Konstfack i Stockholm. Han har bland annat haft uppdraget att skapa offentlig konst till det ombyggda Rosengårdsbiblioteket i Malmö. Han berättar att han var nervös när han nu skulle leda workshops med elever i årkurs 8. Men han upptäckte han eleverna togs sig ann skapandet direkt. Han menar på att 14-15 åringar är en ålder där eleverna både kan vara lekfulla samtidigt som att det finns ett djup och vilja till reflektion.

Botkyrkas elever är konstnärer

Konstprojektet har skett under skoltid och är kopplat till Skapande skola* där Kultur och fritidsförvaltningen har startat ett pilotprojekt tillsammans med Storvretsskolan.

Pilotprojektet utforskar formatet där en professionell konstnär får jobba tillsammans med lärare på skolan som ett komplement och bidrag till undervisningen. Konstnärliga workshops är ett sätt att inkludera våra unga i samtalet när det kommer till offentligheten, sitt område genom konst och det fångar även upp elever som har andra sätt att ta in information.

Amanda Ferrada, kultursamordnare säger att konsten kan vara ett sätt att börja tänka utanför det man uppenbart ser och i och med det skapa nya perspektiv. Elever som vanligtvis sitter tysta tog en mer aktiv roll i klassrummet under de konstnärliga workshoparna.

Konstverk skapat av elev Storvretskolan åk 8.

– Konsten och offentlig konst är ett sätt att låta eleverna utforska sin syn på det samhälle vi lever i. Eleverna ska känna att vi värdesätter deras konst och att deras röster betyder någonting. De är konstnärer, säger Amanda Ferrada, kultursamordnare.

Önskan finns att detta ska blir något långsiktigt och något som kan erbjudas till flera skolor, där konstnärer bjuds in som samverkar med lärare på skolan för att stärka undervisningen med kreativa metoder.

Besök utställningen på Kulturhuset

Besök gärna elevernas utställning på LAVA i Kulturhuset Sergels torg som pågår fram till och med den 2 juni.

Hiba och McBrian, elever åk 8 Storvretskolan på konstutställningen.

Botkyrkas kulturella allemansrätt

* Botkyrkas kulturella allemansrätt är en unik möjlighet för alla barn och elever i Botkyrkas grundskolor och förskolor.

Botkyrka erbjuder massor av kulturella upplevelser och eget skapande för att stärka och komplettera skolans breda uppdrag, utan kostnad för den enskilda skolan eller förskolan.

Det ska vara lätt att integrera kulturupplevelsen i skolans vardag. Därför har varje årskurs en utvald aktivitet som återkommer varje år i grundskolan och för förskolans 4-åringar – en kulturgaranti! Lärare bokar varje år kultur till sina elever och barn på bokakultur.botkyrka.se. Fler än 20 000 platser bokas per år.

Botkyrkas kulturella allemansrätt produceras och bekostas av Botkyrka kommun med stöd av Statens kulturråd/Skapande skola och Region Stockholm.

Konstverk som symboliserar det Botkyrka som eleverna i årskurs 8 på Storvetskolan vill se i färg och form. Konstverken hänger på LAVA i Kulturhuset.

Andra har även läst