Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Startsida
  • Nyhetsarkiv
  • Botkyrka kommun beviljar extra tillskott på 250 000 kronor till Mångkulturellt Centrum

Nyhet

Botkyrka kommun beviljar extra tillskott på 250 000 kronor till Mångkulturellt Centrum

07 juni 2024

Kommun och politik

Tack vare beslutet om ett extra tillskott säkras nu verksamheten för Mångkulturellt Centrum (MKC) under resten av året. Med stödet följer även tydliga krav om förbättrad ekonomisk styrning.

MKC bedrivs i dag av stiftelsen Sveriges invandrarinstitut och museum. Verksamheten har årligen beviljats ett stöd på 10 miljoner kronor från Botkyrka kommun. Med tydliga krav om förbättrad ekonomisk styrning erhåller MKC 250 000 kr för att få en ekonomi i balans under 2024.

Nu inleds även samtal för att nå ett nytt och förbättrat avtal mellan Botkyrka kommun och MKC. Där verksamheten ges möjlighet att bredda sin ekonomiska bas och stå starkt rustade att möta framtiden.

Botkyrkas politiska ledning har varit tydliga med att de, när ett nytt avtal finns på plats, även fortsättningsvis är redo att stötta MKC med betydande belopp utifrån en långsiktig och hållbar väg framåt, men att det även måste till en förbättrad ekonomisk styrning.

Extra sammanträde för kommunfullmäktige

I syfte att säkerställa att beslut tas innan sommaren kan fullmäktige komma att sammanträda två gånger under juni månad. Detta med anledning av MKC behov av ekonomiskt stöd och att arbetet med nytt avtal kan inledas.

Andra har även läst