Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

EU-valet i Botkyrka

13 juni 2024

Kommun och politik

41,9 procent (26 445 personer) av de röstberättiga Botkyrkaborna röstade i EU-valet. Det är en minskning med 1,4 procent jämfört med förra EU-valet, för hela landet var minskningen 1,9 procent

Flest röster, 28,7 % fick Socialdemokraterna. Näst flest röster fick Vänsterpartiet, 15,1 %, tätt följt av SD med 14,2 %. Moderaterna fick13,7 %, Miljöpartiet 11,2 %, Kristdemokraterna fick 5,6 % av rösterna, Centern 4,6 % och Liberalerna 3,2 % medan övriga partier delade på 3,7 % av rösterna.

Gedigen satsning för att få medborgare att gå till valurnorna

Botkyrka kommun lade 1,43 miljoner kronor på att försöka öka valdeltagandet. Det gjordes breda insatser, men också riktade insatser till grupper man vet röstar i lägre utsträckning. De riktade insatserna rörde främst utrikesfödda, förstagångsväljare och personer med funktionsnedsättning. För att nämna några av de bredare insatserna togs en kampanj fram för att visa på hur EU påverkar vår vardag här hemma i Sverige och Botkyrka och varför det är viktigt att ta ställning. I kampanjen ingick bland annat foldrar på 10 språk som skickades hem till alla Botkyrkabor, affischer och filmer. Det anordnades även två EU-mässor och 30 valinformatörer rörde sig i de olika kommundelarna för att prata EU och svara på frågor från förbipasserande.

– Målsättningen har ju varit att öka valdeltagandet. Men det ska sägas att en liten tröst för oss är att valdeltagandet i Botkyrka har minskat mindre än Sverige i genomsnitt och andra jämförbara Stockholmskommuner. Men vad minskningen beror på måste vi sätta oss ned och analysera vidare – det är för tidigt att uttala sig om än, säger Ana Ekelund, demokratiutvecklare på Botkyrka kommun.

Andra har även läst