Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Får och getter på Lida jobbar för biologisk mångfald

20 juni 2024

Uppleva och göra

Nu i juni invigdes den nya får- och gethagen i Lida. Ulliga gulliga får och getter från Min Skola i Norsborg kommer under sommaren att beta i hagen. Samtidigt som djuren är på sommarbete gynnar de den biologiska mångfalden genom sitt betande.

Ett får i grön hage.

Getterna och fåren kommer att beta hela sommaren i den nya hagen.

Fåren och getterna får beta i hagen under hela sommaren för så kallad beteshävd, vilket innebär att man använder betesdjur för att hålla markerna öppna och fria från igenväxning. Detta är en traditionell metod för landskapsvård som har många fördelar för både natur och djur.

Att använda får och getter för att beteshävd är en naturlig och hållbar metod för att vårda landskapet. Det minskar behovet av röja med maskin, vilket är bättre för miljön.

– Att använda får och getter för beteshävd är en effektiv och naturlig metod för att hålla markerna öppna och främja biologisk mångfald. Fårens betande hindrar igenväxning, gynnar en rik variation av växter och djur, och bidrar till en hållbar och miljövänlig landskapsvård. Genom att hålla får bevarar vi också en viktig del av vårt kulturarv och vårdar det vackra landskapet, säger Julia Stigenberg, kommunbiolog i Botkyrka kommun.

I vanliga fall finns fåren hos Min Skola i Norsborg, som är en anpassad gymnasieskola med inriktning skog, mark och djur. Där ingår fåren i undervisningen.

– Vi tänker på djuren som skapare av tillfällen för samtal, ansvar, relationer och samarbete. Lärandet sker på flera nivåer och kan integreras med teoretiska ämnen, det skapar motivation och inte minst empati för levande varelser och ett bredare hållbarhetsperspektiv om naturen och miljön. Djuren kan trösta, trygga och ingjuta mod samt ge glädje, säger Johanna Stange, yrkeslärare på Min Skola.

– Beteshagen vid Björknäs har tidigare betats av två hästar, men nu har vi ökat såväl betestryck som hagens storlek. Detta kommer att bli en ny spännande målpunkt såväl för mänskliga besökare som söker lite frid och naturupplevelser under tak i det intilliggande torpet, som för insektsfauna, flora och upplevelser av detta i området, säger Jonas Hjerpe, skogsförvaltare i Botkyrka kommun.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald syftar på variationen av livsformer inom ett visst område, inklusive olika arter av växter, svampar, djur (inklusive insekter) och mikroorganismer. Ett rikt och varierat växt- och djurliv är viktigt för ekosystemens hälsa och funktion. Det finns olika hot mot den biologiska mångfalden varav invasiva främmande arter, igenväxning och exploatering är några. Botkyrka kommun arbetar aktivt med att bibehålla men även öka den biologiska mångfalden i kommunen.

En get som tuggar på gräs.

Andra har även läst