Äldreomsorg - Stöd, ansökan och avgifter

Glad kvinna i pensionsålder.

​Foto: Love Strandell

Är du 65 år eller äldre, och behöver stöd för att få vardagen att fungera? Genom äldreomsorgen kan du och dina anhöriga få stöd och omsorg. En del av servicen måste du ansöka om och betala en avgift för, annat är gratis att ta del av när du vill.

​Här listar vi en del av det stöd och den service äldreomsorgen erbjuder dig som är äldre. Mer om dem kan du läsa om i menyn längst ner. Det finns också en del stöd från landstinget som du kan läsa om här.

Stöd hemma

 • Botkyrkafixaren – gratis fixarhjälp i hemma
 • Hemtjänst
 • Matlåda
 • Trygghetslarm

För dig som har svårt att se, höra, röra dig

 • Syn- och hörselinstruktör
 • Ledsagning
 • Bidrag för att anpassa bostaden
 • Färdtjänst

Sällskap och aktiviteter

 • Dagverksamhet
 • Mötesplatser för dig 60 +

Boende för äldre

 • Vård- och omsorgsboende
 • Vård- och omsorgsboende demens
 • Korttidsboende/växelvård
 • Servicelägenheter

För dig som är anhörig

 • Anhörigstöd på nätet
 • Träffar och föreläsningar
 • Rådgivning och stödsamtal
 • Avlastning

Din rätt till stöd

Du som är äldre och har svårt att klara av din vardag har rätt att få hjälp av kommunen. En del av det stöd du kan få, till exempel hemtjänst eller dagverksamhet, kallas för bistånd. Rätten att få sådant bistånd styrs av socialtjänstlagen (SoL).

Kommunen ansvarar för att du som behöver ska få stöd att leva ett tryggt, självständigt och meningsfullt liv. Allt stöd ska ges med respekt för din vilja och integritet. Ansvaret regleras främst i socialtjänstlagen. I Botkyrka kommun är det vård- och omsorgsnämnden som ansvarar för äldreomsorgen, och vård- och omsorgsförvaltningen som sköter äldreomsorgens verksamheter.

Fråga gärna!

Är du osäker på vad du kan ansöka om, eller hur äldreomsorgen kan hjälpa dig? Ring tel. 08-530 610 00 och be att få prata med någon av äldreomsorgens biståndshandläggare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2017
Omsorg & socialt stöd