Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Hemtjänst

Hemtjänsten ger omvårdnad och stöd till dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning. Syftet är att du ska få hjälp med det du inte klarar själv, så att du kan leva ett självständigt och tryggt liv hemma.

Dina behov styr vad du kan få hjälp med

För att få hemtjänst ansöker du hos en biståndshandläggare. Handläggaren utreder då vad just du behöver, och fattar ett beslut om vad du kan få hjälp med.

Hemtjänsten kan till exempel:

  • städa, tvätta
  • laga enklare mat eller se till att du får färdiga matlådor
  • handla, gå ärenden
  • hjälpa dig att komma ut på promenad
  • följa med dig till läkare, frisör, bank (ledsagning)
  • ge dig stöd vid personlig omvårdnad (till exempel att duscha, äta/dricka, klä av och på kläder)
  • besöka dig/ringa för att höra att allt är som det ska
  • se till att du får ett trygghetslarm 

Hemtjänsten hjälper dig med de stödinsatser som du har fått beslut om. Tillsammans med dig gör hemtjänsten en plan över hur och när du vill ha din hjälp. Du får också en kontaktman i personalen som har extra ansvar för att du får det stöd du ska ha.

Så ansöker du
Avgift för hemtjänst

För hemtjänstens stöd betalar du en avgift. Hur mycket det kostar för dig beror på hur mycket hjälp du får och hur stor inkomst du har. Som max betalar du 1820 kronor i månaden (maxtaxa), men avgiften kan bli lägre eller ingen alls om du har lite stöd och/eller liten inkomst.

Läs mer om avgifter

Bara kommunal hemtjänst

Botkyrka kommun har inte infört lagen om valfrihetssystem (LOV). Det innebär att du inte kan välja att få hemtjänst som drivs av privata företag. Istället får du hjälpen av Botkyrka kommuns hemtjänst.

Egen tid – extra tid för social kontakt

Du som har fått beslut om hemtjänst kan få så kallad "egen tid" om du vill. Då får du en timme extra i månaden tillsammans med din kontaktman. Tiden är kostnadsfri och kräver inget biståndsbeslut.

Vad du och kontaktmannen ska göra under din egentid bestämmer ni tillsammans. Syftet är att du ska få tid för social samvaro i lugn och ro, utan avbrott för vanliga insatser som till exempel städ, tvätt eller inköp. Under egentiden kan du och din kontaktman göra något trevligt tillsammans, till exempel ta en fika, gå på promenad eller bara sitta ner och prata en stund.

Alla som har hemtjänst får erbjudande om egen tid. Undantagna är de som endast har hjälp med matlåda eller trygghetslarm. Egen tid i hemtjänsten är unikt för Botkyrka kommun.

Nycklar och försäkring

Du som inte kan öppna själv, har trygghetslarm eller stöd nattetid behöver lämna nycklar till hemtjänsten. Om du bor i flerfamiljshus behöver även lämna nycklar/brickor till porten. Alla nycklar förvaras på ett säkert sätt.

En del försäkringsbolag kräver att du kompletterar din hemförsäkring om andra har nycklar till din bostad. Kontakta ditt försäkringsbolag i samband med att du lämnar dina nycklar.

Kontaktuppgifter till hemtjänsten

Vill du ansöka om hemtjänst eller har frågor om ansökan? Då ska du istället
ringa 08-530 610 00 och be att få prata med en handläggare.

Hallunda hemtjänst

Telefon: 070-180 62 79

Enhetschef: Kimya Jensen:
telefon: 073-4218706
e-post: kimya.jensen@botkyrka.se

Norsborg hemtjänst

Telefon: 070-183 63 17

Enhetschef: Margit Salomaa
telefon: 0701-83 54 60
e-post: margit.salomaa@botkyrka.se

Tre källor hemtjänst (Norsborg)

Telefon: 070-183 63 16

Enhetschef: Margit Salomaa
telefon: 0701-83 54 60
e-post: margit.salomaa@botkyrka.se

Alby hemtjänst

Telefon: 070-815 56 85

Enhetschef: Ikram Hassan
telefon: 0708-86 11 45
e-post: ikram.hassan@botkyrka.se

Fittja hemtjänst

Telefon: 070-183 29 99

Enhetschef: Ikram Hassan
telefon: 0708-86 11 45
e-post: ikram.hassan@botkyrka.se

Akvarellen hemtjänst (Tullinge)

Telefon: 072-742 98 00

Tillförordnad enhetschef: Dinko Pejic
telefon: 0708-89 20 72
e-post: dinko.pejic@botkyrka.se

Römossen hemtjänst (Tullinge)

Telefon: 070-187 01 92

Tillförordnad enhetschef: Dinko Pejic
telefon: 0708-89 20 72
e-post: dinko.pejic@botkyrka.se

Orren hemtjänst (Tumba)

Telefon: 072-742 63 30

Biträdande enhetschef: Renita Åström
Telefon: 0708-89 18 25
e-post renita.astrom@botkyrka.se

Enhetschef: Cathrine Coulianos
telefon: 0730-71 53 80
e-post: cathrine.coulianos@botkyrka.se

Segersjö hemtjänst

Segersjö: 070-183 63 18

Enhetschef: Cathrine Coulianos
telefon: 0730-71 53 80
e-post: cathrine.coulianos@botkyrka.se

Grödinge hemtjänst

Telefon: 070-183 63 12

Enhetschef: Cathrine Coulianos
telefon 0730-71 53 80
e-post: cathrine.coulianos@botkyrka.se

Tumba hemtjänst

Telefon: 072-245 56 80

Enhetschef: Linda Andersson
telefon: 070-180 62 78
e-post: linda.andersson1@botkyrka.se

Tuna hemtjänst

Tuna inre, telefon: 076-772 36 50
Gäller hemtjänsttagare på Samaritvägen, Tunavägen, Över- och Nedergårdvägen, Boställsvägen, Hemmanvägen och Prästgårdsvägen, Fältvägen, Fridhemsvägen, Gärdesvägen, Landbovägen, Nackdalavägen, Vallvägen, Örtugsvägen

Tuna yttre, telefon: 070-183 63 28
Gäller hemtjänsttagare på Sedelvägen, Solhöjden, Munkhättevägen, Myntvägen, Hamra gård, Vretarna.

Enhetschef: Linda Andersson
telefon: 070-180 62 78
e-post: linda.andersson1@botkyrka.se

Storvreten hemtjänst

Telefon: 070-823 99 94

Enhetschef: Linda Andersson
telefon: 070-180 62 78
e-post: linda.andersson1@botkyrka.se

Nattpatrull

Enhetschef: Tuire Hattula
telefon: 0761-27 81 53
e-post: tuire.hattula1@botkyrka.se

Larmgrupp (installation/frågor trygghetslarm)

Katja Hoppa Gustafsson, larmadministratör
Rosa Elena Peralta, larmadministratör
Telefon: 08-530 630 50

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2018
Omsorg & socialt stöd