Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Barn och ungas rättigheter

Alla barn har rätt att växa upp och att ha det bra. Det är en av barns rättigheter som finns i Barnkonventionen, det är FN:s konvention om barns rättigheter. Nästan alla länder, också Sverige, har skrivit på att vi lovar att vi ska följa den.

​Den finns olika sorters mänskliga rättigheter. FN har flera konventioner som handlar om det. Många rättigheter gäller alla människor oavsett ålder, även när man inte är myndig. Det finns en särskild konvention som gäller alla barn, Barnkonventionen.

Några saker som står i Barnkonventionen

 • Du är lika mycket värd som alla andra. Det spelar ingen roll om du är tjej eller kille, vilket land du kommer från eller vilket språk du talar.
 • Du har rätt att säga vad du tycker och rätt att bli lyssnad på.
 • Du har rätt att få gå i skolan och att leka på din fritid.
 • Du har rätt att bli vänligt bemött.
 • Ingen får göra dig illa, inte ens din mamma och pappa
 • Ingen får röra dig på ett sätt du inte tycker om

Ta hjälp om du blir illa behandlad

Om något händer dig så bör du söka upp någon som du kan prata med och som kan hjälpa dig. Du kanske har blivit utsatt för våld eller annat övergrepp, du kanske har blivit kränkt eller så bevakar någon dig på ett överdrivet sätt.

Du kan vända dig till barnombudsmannen i Botkyrka som lyssnar, hjälper till och ser till att du kommer rätt med dina frågor. Om du behöver få råd och stöd kan också du vända dig till socialtjänsten (soc) som har flera olika verksamheter i kommunen.

Dina rättigheter när du är i kontakt med socialtjänsten

När du träffar och pratar med oss i socialtjänsten har du rätt att:

 • få veta vad som händer, ställa frågor och få svar så att du förstår
 • bli vänligt bemött och med respekt
 • kunna tala om vad du tycker
 • få tala med soc utan att din mamma eller pappa är med
 • visa att du är rädd, ledsen och arg utan att någon blir irriterad
 • få information och stöd om din mamma, pappa eller annan närstående har en funktionsnedsättning eller är allvarligt sjuk.

Om du har blivit orättvist behandlad, ledsen eller arg när du varit hos socialtjänsten, så berätta gärna det för någon i personalen. Du kan också be om stöd av Barnombudsmannen i Botkyrka.

Du som bor i ett familjehem har rätt att prata om hur du har det. Om din kontaktperson eller socialsekreterare inte lyssnar kan du vända dig till Socialstyrelsen eller till en stödorganisation. I spalten till höger finns länk till Socialstyrelsen och Bris.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2017
Omsorg & socialt stöd