Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

miniMaria, hjälp med alkohol, droger och spel

Här kan du som är ung få råd och stöd om du har problem med alkohol, droger eller spel. Det behöver inte gälla dig själv. Du kan också kontakta oss om du är orolig för en kompis. Föräldrar, skolor eller andra vuxna kan också kontakta oss.

miniMaria är öppet för alla som ännu inte har fyllt 21 år, och vill ha råd eller som riskerar att bli beroende. Om det handlar om allvarligare problem, så kallat missbruk, kan vi också ge behandling av olika slag.

Behandlingen kan ske individuellt, i familjen eller tillsammans med de personer som finns i närheten till vardags (så kallat nätverksarbete). Vi arbetar också med att ge anhöriga stöd och råd om de vill. Vilken behandling vi föreslår beror på vad just du behöver, och själv kan tänka dig.

Om du har fyllt 18 år, men inte 21, kan du kontakta oss själv. Är du under 18 år behöver någon av dina föräldrar ta kontakt med oss. Om du är över 21 år kontaktar du socialtjänstens verksamhet för vuxna som har beroende eller missbruk.

Fakta

miniMaria är en mottagning för beroende och missbruk. Målgrupperna är ungdomar som ännu inte har fyllt 21 år, och deras föräldrar och anhöriga.

Här arbetar:

  • sjuksköterska
  • läkare
  • socialarbetare, socionomer

miniMaria är ett samarbete mellan landstinget och socialförvaltningen i Botkyrka.

När du besöker oss

För att besöka oss behöver du ha bokat en tid. Vid första besöket träffar du en sjuksköterska och en behandlare. Du kan få lämna urinprov.

Om någon annan än du själv har kontaktat oss, då har vi troligen redan fått lite uppgifter som handlar om dig, kanske från föräldrar, skola, andra vuxna, sjukhus eller polis.

Den informationen som vi kanske redan har fått av andra, den pratar vi om med dig så att du också får berätta själv om din situation. Vi pratar bland annat om vem som är orolig för dig, varför, och vad som behöver göras för att situationen ska bli bättre.

Vi kan behöva träffa dig upp till tre gånger för att reda ut om du behöver stöd eller behandling, och i så fall vilken behandling och vem som ska ge dig den.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2018
Omsorg & socialt stöd