Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Om du utsatts för brott

Du som är mellan 12-20 år och som blivit utsatt för något brott kan få stöd och hjälp av oss på Stödcentrum för unga brottsutsatta. Kontakten med oss är frivillig och du kan vara anonym om du vill. Stödet är kostnadsfritt.

Stöd till unga brottsutsatta

Varje dag drabbas ungdomar av brottslighet. Att drabbas av brott påverkar en människa på många olika sätt. Det är vanligt att man känner sig arg, ledsen och rädd. En del personer tycker det blir svårt att koncentrerar sig i skolan och tappar lusten att träffa kompisar.

Det kan också uppstå mycket frågor. Vad händer med polisanmälan? Hur går en rättegång till? Har man blivit utsatt för brott så kan det vara hjälpsamt att få prata med någon. Hos oss blir du erbjuden stödsamtal. Du kan också få hjälp i kontakterna med Polis, åklagare och försäkringsbolag.

Föräldrar och syskon till den som råkat ut för ett brott kan också få stöd. Vi informerar bland annat om vanliga krisreaktioner efter man blivit utsatt för brott som våld, hot, rån eller sexuellt ofredande och hur man kan möta en människa i kris.

Stödcentrum för unga brottsutsatta är ett samarbete mellan Södertörnpolisen och Socialförvaltningen i Botkyrka kommun. Ring oss så berättar vi mer om det stöd du kan få. Fråga efter Stödcentrum för unga brottsutsatta via medborgarcenter, telefon 08-530 610 00.

Medling

Medling är ett möte mellan brottsoffer och gärningsperson. Mötet sker tillsammans med en opartisk person, en så kallad medlare. Man möts för att prata om händelsen och konsekvenserna av den. Medling vid brott är en möjlighet för gärningspersonen att ställa tillrätta och för brottsoffret att få gottgörelse och möjlighet att bearbeta de negativa upplevelserna av brottet. Mötet är frivilligt och ersätter inte åtal. Kontakta oss gärna för mer information.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2018
Omsorg & socialt stöd