Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Om du blivit utsatt för någon form av våld

Har du blivit utsatt för våld? Det är alltid den som använt våld som bär hela ansvaret. Det spelar ingen roll om personen inte tycker om vad du har sagt, vem du umgås med, hur du var klädd eller om du var berusad. Ingen får använda våld mot dig.

Den som använder våld bryter mot lagen. Trots det finns det många barn och unga med erfarenheter av olika former av våld. Våld kan förekomma i familjen, bland vänner och ute i samhället. Det är viktigt att komma ihåg att våld aldrig är tillåtet eller okej oavsett vad du sagt eller gjort. Om någon använder våld mot dig så är det aldrig ditt fel!

Vad är våld?

Våld är när någon skadar dig. Det kan vara om någon slår, knuffar, sparkar eller drar i dig. Det kallas för fysiskt våld. Våld kan också vara att någon hotar, tvingar, skrämmer dig eller kallar dig elaka saker. Det kallas för psykiskt våld. En annan persons ilska eller aggressivitet kan vara tillräcklig för att skrämmas och tvinga dig till lydnad och det är inte heller okej. Om du blir tvingad att delta i, eller titta på, sexuella handlingar så är det en form av våld, sexuellt våld.

Vad gör du om du blivit utsatt för våld?

Om du blivit utsatt för våld har du blivit utsatt för ett brott och du har rätt att få det stöd och den hjälp du behöver!

Prata med någon vuxen som du har förtroende för. Det kan vara någon i familjen eller i släkten eller någon som du träffar i skolan eller på din fritid. Du kan också vända dig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp.

Alla vuxna som arbetar med barn i skolan, inom socialtjänsten, på fritidsgårdar eller på andra fritidsaktiviteter måste lyssna på vad du har att berätta. Du har rätt att få det stöd och den hjälp som du behöver.

Om du behöver hjälp direkt

Mottagningen för barn och unga finns på plats på kontorstid. Om du ringer vid andra tider kan du kontakta socialjouren. Behöver du hjälp snabbt ska du alltid ringa till polisen på 112.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2017
Omsorg & socialt stöd