Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Barn har rätt att få träffa sina föräldrar

Barn ska alltid när det går, få vara hos sina föräldrar. Om föräldrarna skiljer sig eller inte bor ihop har barnet rätt att ha kontakt och träffa båda föräldrarna. Som barn har man också rätt till att ha kontakt med andra viktiga närstående personer.

Dina föräldrar har ansvar för dig tills du blir myndig. Om de inte bor tillsammans så måste de komma överens om var du ska bo och hur du får det du behöver.

När man bor mest hos den ena föräldern

När ett barn bor mest hos den ena föräldern har barnet rätt till en nära och god kontakt med den andre föräldern. Barnet kan ha umgänge med föräldern på olika sätt och det är föräldrarnas gemensamma ansvar att se till att barnets behov tillgodoses. Om föräldrarna har svårt att komma överens kan de få hjälp.

Man kan mötas på många sätt

Om man bor långt ifrån den ena föräldern eller det finns någon annan orsak till varför man inte kan träffa sin förälder kan man ha kontakt på telefon, brev eller internet. Det kan också vara lättare att börja så om man inte har haft kontakt på länge.

När man inte kan bo hos en förälder

Ett barn har i grunden rätt att få vara med båda sina föräldrar. Undantaget är om barnet behöver skyddas. Föräldern kan vara våldsam, psykiskt sjuk eller missbrukar vilket innebär att det bästa för barnet är att inte träffa sin förälder – under en kortare eller längre tid, eftersom det då finns risk för att man som barn inte blir omhändertagen på ett bra sätt. Då försöker socialtjänsten tillsammans med föräldrar och barn hitta en annan lösning för hur man träffas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2017
Omsorg & socialt stöd