När du inte kan bo kvar hemma

De flesta barn och unga vill bo hemma med sin familj. Ibland är det inte möjligt av olika orsaker. Om man riskerar att fara illa eller skadas behöver man någon annanstans att bo. Det kan vara för en kortare tid eller för resten av din uppväxt.

Socialtjänsten gör först en utredning om din situation. Att man som barn eller tonåring ibland bråkar med sina föräldrar är inte så ovanligt. Vanliga gräl i familjen är inte skäl till att man ska bo i ett familjehem. Men om utredningen visar att det finns skäl till att du behöver få bo i ett familjehem så fattar socialtjänsten beslut om det och ordnar med det.

Att bo hos släktingar eller vänner till familjen

Socialtjänsten undersöker om du i första hand kan bo hos en släkting eller hos någon annan som du känner. Det är viktigt för oss att veta vad du tycker och tänker om situationen.

Att bo i familjehem

Familjehemmet kan bli ditt hem för en kort tid eller lång tid. Familjehemmet kan vara en familj eller en ensamstående som har tid och plats i sitt hem och hjärta för dig. När du bor i ett familjehem är du en familjemedlem och blir behandlad som de andra barnen i familjen. Under tiden du bor i familjehem har du rätt att ha kontakt med dina föräldrar och att träffa dem.

Det finns familjehem i Botkyrka, men de flesta finns en bit bort. Vi försöker hitta familjehem som inte ligger längre bort än 20 mil. Om du behöver få bo i ett familjehem så kan det innebära att du byter skola, fritids och lär känna nya kompisar.

Du har en kontaktperson på socialtjänsten

Socialsekreteraren kommer regelbundet till familjehemmet för att besöka dig och prata med dig om hur du har det. Du får prata enskilt med din socialsekreterare utan att familjehemmet är med.

Socialsekreteraren har ansvar för att följa din situation, hur det går i skolan och bedöma om du ska bo kvar i familjehemmet eller om du kan flytta hem igen. Du kan själv kontakta din socialsekreterare om du vill prata om något.

Om det är någon brist eller om du är otrygg i ditt familjehem så ska du kontakta socialtjänsten. Du kan också vända dig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som tar emot information om när inte är bra. Här nedan har du kontaktuppgifter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2018
Omsorg & socialt stöd