Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Orsaker till att må dåligt

Denna sida är för dig som är ung och lider av psykisk ohälsa och för föräldrar och andra som vill veta vart man kan vända sig när ett barn eller en ungdom behöver hjälp.

Via länkarna längst ner kan du läsa mer om olika orsaker, typer av tillstånd och situationer som kan göra att du mår dåligt. Länkarna går till något som kallas 1177. Tidigare hette det Vårdguiden. Där får du hjälpa att bedöma ditt problem, hur allvarligt ditt tillstånd är och om du kan behöva någon särskild hjälp eller inte.​​​

För dig som bor i Botkyrka kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra. Nedan får du vägledning om vart du kan vända dig.

Alkohol, droger, riskbruk och missbruk

På miniMaria kan du som är ung få råd och stöd om alkohol, droger och spel. Det behöver inte gälla dig själv, du kan också kontakta oss om du är orolig för en kompis.

miniMaria, hjälp med alkohol, droger och spel​

Bristande föräldraskap

Om du har det jobbigt och är orolig för hur det är hemma så är det bra att försöka prata med någon vuxen som du har förtroende för.

Om du har det jobbigt​

Dödsfall

Har någon nära vän eller familjemedlem dött och du känner sorg. Om du har det jobbigt är det bra att försöka prata med någon vuxen som du har förtroende för.

Om du har det jobbigt

Ekonomiska problem

Har du ekonomiska problem kan du till exempel få hjälp med budget- och skuldrådgivning. För dig som är 16 – 24 år finns också möjligheter att få stöd att skaffa ett arbete, eller vägledning att hitta rätt utbildning.

Budget- och skuldrådgivning

Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning och svårt att klara din vardag kan få hjälp genom kommunen. En del av det stöd du kan få – till exempel personlig assistans eller ledsagarservice – ansöker du om enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Funktionsnedsättning, stöd enligt LSS

Ilska och utbrott

Om du har det jobbigt är det bra att försöka prata med någon vuxen som du har förtroende för.​ Har du problem i skolan finns det många vuxna som kan hjälpa dig. Kontakta din mentor eller klasslärare.

Om du har det jobbigt​​​

Om du mår dåligt i skolan

Kriminalitet

Har du begått en kriminell handling? Av olika skäl kan man hamna i situationer som leder till att man på något sätt bryter mot lagen. Socialtjänsten kan hjälpa dig på många sätt beroende på vad just du behöver.

Om du gjort något kriminellt

Kris i livet

Om du har det jobbigt i skolan eller med kompisar, eller om du är orolig för hur det är hemma så är det bra att försöka prata med någon vuxen som du har förtroende för.​

Om du har det jobbigt​​​

Problem i skolan

Har du problem i skolan finns det många vuxna som kan hjälpa dig. Det kan till exempel handla om dyslexi, stress, mobbning, kränkande behandling eller frånvaro. Kontakta din mentor eller klasslärare.

Om du mår dåligt i skolan

Sexuella övergrepp

Har någon tagit på dig på ett sätt som du tyckte var obehagligt? Då har den personen gjort fel. Ingen får ta på dig på ett sätt du inte tycker om. Det är aldrig ditt fel om det händer. Socialtjänsten kan hjälpa dig på många sätt beroende på vad just du behöver.

Om du blivit utsatt för sexuella övergrepp

Skilsmässa

Om dina föräldrar bestämmer sig för att skiljas och inte längre bo tillsammans, förändras mycket för dig. Du kanske känner dig arg och ledsen och har mycket funderingar.

När dina föräldrar inte bor tillsammans

Våld och övergrepp

Du som är mellan 12-20 år och som blivit utsatt för något brott kan få stöd och hjälp av oss på Stödcentrum för unga brottsutsatta.

När du varit utsatt för brott ​

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2018
Omsorg & socialt stöd