Beroenderådgivningen i Botkyrka

Du som använder alkohol, droger eller spel på ett sätt som påverkar ditt liv negativt kan få stöd och behandling av oss för att förändra ditt sätt att leva. Vi erbjuder också behandling för dig som vill lämna en kriminell livsstil. Även anhöriga påverkas när någon utvecklar ett beroende. Vi kan ge dig råd och stöd och erbjuder anhörigprogram där du får hjälp att hitta andra strategier.

Rådgivning och stöd

Om du önskar råd eller stöd, vill prata med någon om missbruk och beroende eller har andra frågor kan du ringa eller skicka sms till vår rådgivningstelefon på 0727- 03 79 90. Den är bemannad vardagar klockan 9-10 och 13-14. Hit kan du också ringa för att komma i kontakt med vår öppenvård.

Behandling

Olika personer behöver olika form av hjälp och behandling. Vi har därför ett brett utbud av behandlingsinsatser. Vår behandling utgår från evidensbaserade behandlingsmetoder och från Socialstyrelsens rekommendationer ”Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård”. Vi har Motivationsgrupp, 12-stegsgrupp och CRA-grupp. Vi har också spelbehandling, HAP, och Kriminalitetsprogram.

Vi kan även erbjuda viss individuell kontakt samt en stödgrupp.

Om du är under 21 år ska du kontakta miniMaria på telefon 08-530 622 96.

Stöd till anhöriga

Även anhöriga påverkas när någon utvecklar ett beroende. Vuxenenheten ger råd och stöd till dig och erbjuder också anhörigprogram där du får hjälp att hitta andra strategier.

Medicinsk hjälp vid beroende och missbruk

Medicinsk hjälp söker du på landstingets beroendemottagning. Länk finns längst ned.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2017
Omsorg & socialt stöd