Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Om beroende

Beroende är en sjukdom som medför fysiska, mentala och biologiska symtom som kan diagnostiseras och som leder till allvarliga komplikationer. Beroende är resultatet av biologiska, genetiska, psykologiska och sociala orsaker. Förebyggande behandling hjälper bra precis som vid andra sjukdomar.

Att vara beroendet är att fysiskt, mentalt och socialt lida av sitt missbruk och att inte kunna avstå.

Behandling av beroende måste därför inriktas mot dessa fyra komponenter: minskat fysiskt, mentalt och socialt lidande samt stöd till avhållsamhet.

Är du i riskzonen utan att veta om det?

Vi människor är olika känsliga för att utveckla beroende. Ett riskbruk, eller ett missbruk, kan bli ett beroende och det påverkar både ditt liv och personer i din omgivning. Om du är orolig för ditt eget bruk av alkohol eller spel eller har testat droger är det bra att söka.

Vill du få en uppfattning av om du är i riskzonen för alkoholmissbruk kan du gå in www.alkoholprofilen.se. Där kan du göra ett test om du ligger i riskzonen eller inte. Du får också tips och råd som kan vara bra att tänka på.

Du kan kontakta Vuxenenheten i Botkyrka (se länk under Läs mer). Vi svarar på dina frågor om alkohol, droger, tabletter och spel. Om du är yngre än 21 år kan du kontakta miniMaria (länk under Läs mer).

Vad gör man om man misstänker att någon man känner håller på att bli beroende?

Eftersom det är svårt att se att man är på väg in i ett beroende kan man behöva hjälp av vänner och anhöriga. Hjälp med att se problemet och hjälp med att göra något åt det. Det kan också vara svårt att leva nära någon med ett beroende eller missbruk. Kontakta oss på Vuxenenheten om du vill ha stöd och råd.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2017
Omsorg & socialt stöd