Budget- och skuldrådgivning

Du som bor i Botkyrka kommun är välkommen att kontakta oss budget- och skuldrådgivare i kommunen. Rådgivningen är gratis, och vi har tystnadsplikt.

Budget- och skuldrådgivningen kan ge dig information, råd och stöd i frågor som rör din ekonomi. Vi kan gemensamt lägga upp en budget och göra en skuldöversikt. Tillsammans kan vi också se vilka alternativ som finns, exempelvis frivilliga skulduppgörelse eller hjälpa till med skuldsanering.

I länkarna längst ned på sidan finns tips om vad du kan göra själv.

Budgetrådgivning

Budgetrådgivning kan handla om att du vill få en överblick över vart pengarna tar vägen eller råd hur du skall få pengarna att räcka till eller vill förändra din ekonomi. Med hjälp av en hushållsbudget får du en tydlig bild vilka inkomster och utgifter du har.

Skuldrådgivning

Vi kan hjälpa dig att få översikt över dina skulder genom att inhämta aktuella skulduppgifter. Det kan finnas olika lösningar beroende på hur din situation ser ut.  Vi kan hjälpa till att förhandla med fordringsägare om avbetalningsplaner och sänkt ränta. Ett annat alternativ kan vara att få hjälp att ansöka om skuldsanering.

Olika alternativ kan vara att upprätta en avbetalningsplan för skulder eller ansöka om ackord. Ackord innebär att man erbjuder att betala en viss procent av skulden och resterande avskrivs. Ett annat alternativ kan vara att man ansöker om skuldsanering.

Skuldsanering

Om du är svårt skuldsatt och inte kan betala dina skulder på många år kan du ansöka om skuldsanering enligt skuldsaneringslagen hos Kronofogden. Vi kan hjälpa dig med ansökan och även ge dig råd och stöd före, under och efter processen. Även du som är aktiv, enskild näringsidkare kan ansöka om skuldsanering. På Kronofogdens hemsida kan du läsa mer om skuldsaneringslagen. Se länk nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2018
Omsorg & socialt stöd