Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Ekonomiskt bistånd

​Ibland uppstår situationer i livet när pengarna inte räcker till. Då kan du kontakta oss inom socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Vad är ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd är pengar som ska räcka till det viktigaste som mat, hyra, el, resor till arbete, hygienartiklar, kläder, lek, fritid, tidning, TV-licens och telefon. Efter särskild prövning kan du även få pengar för läkarvård, mediciner, barnomsorg, flyttkostnader, tandvård och glasögon.

Vad händer när jag har ansökt om ekonomiskt bistånd?

Vi träffas och pratar om din ekonomiska situation och livssituation i övrigt. För att komma fram till vad just du behöver, gör vi en ekonomisk utredning. Då behöver du visa dina inkomster och kvitton på de utgifter du ansöker bistånd för. Det du har att leva på jämför vi med den riksnorm för ekonomiskt bistånd som Socialstyrelsen har räknat fram. Om dina inkomster är högre än riksnormen, kan du inte få ekonomiskt bistånd.

Riksnormen för ekonomiskt bistånd är den summa pengar per månad som alla ska kunna klara sig på och som gäller för hela landet. Beloppen är olika för barnfamiljer, par och ensamstående. Om du vill läsa mer om riksnormen, finns en länk längre ner på sidan.

Får jag ha tillgångar?

Nej, den som har pengar på banken, värdepapper, bil, äger sin bostad, har eget företag eller andra tillgångar kan normalt inte få ekonomiskt bistånd, eftersom tillgångar kan ge pengar om man säljer dem. Undantag kan finnas om du till exempel behöver ha bil för att klara av ditt arbete. Du behöver inte sälja din bostad om du söker ekonomiskt bistånd bara för en kort tid. Beslut om undantag fattas efter en individuell prövning.

Vad gör jag om jag har skulder?

Du kan inte få ekonomiskt bistånd för att betala lån eller skulder. Däremot kan du få budget- och skuldrådgivning hos oss. Med budget- och skuldrådgivare kan du diskutera hur du kan lägga upp en avbetalningsplan. ​

Kan jag få bistånd när jag väntar på sjukpenning eller pension?

Ja, men sedan betalar Försäkringskassan motsvarande belopp av dina pengar till oss.

Kan jag få ekonomiskt bistånd om jag är långtidssjukskriven?

Ja, om din sjukpenning är för låg eller om du inte får någon sjukpenning alls, kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Kan jag som studerar få ekonomiskt bistånd?

Nej, du som är vuxen och studerar ska kunna försörja dig på de pengar du har rätt att få genom Centrala studiestödsnämnden, CSN. Som studerande förväntas du klara din försörjning genom studielån från CSN under terminerna. Om du inte lyckas ordna din försörjning mellan två terminer genom till exempel feriearbete, kan du kontakta oss. Tänk på att börja söka arbete i god tid inför sommarlovet och att anmäla dig till Arbetsförmedlingen första dagen av sommarlovet.

Kan jag som är arbetslös få ekonomiskt bistånd?

Ja, det kan du få, samtidigt som du utifrån egen förmåga gör vad kan för att bli självförsörjande. För att öka möjligheten att få ett jobb kanske du behöver kompetensutveckling. Då kan du bli erbjuden praktik, arbetsprövning eller kurser av Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. ​

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2018
Omsorg & socialt stöd