Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Fritidspeng för barns fritidsaktiviteter

Du som har ekonomiskt bistånd har möjlighet att få så kallad fritidspeng för dina barns fritidsaktiviteter. Syftet är att ge barn som lever i familjer med ekonomiska svårigheter, samma möjligheter som andra barn att delta i fritidsaktiviteter. Du som förälder kan ansöka om fritidspengen genom din handläggare i socialförvaltningen.

Förutsättningar

  • Hushållet ska ha ekonomiskt bistånd när ansökan om fritidspeng görs.
  • Hushållet ska ha haft ekonomiskt bistånd under minst sex månader de senaste tolv månaderna.
  • Fritidspengen gäller för barn och ungdomar upp till 18 år.
  • Fritidsaktiviteterna ska vara regelbundna och ledas av en ledare.
  • Belopp: max 1 500 kr per barn.
  • Kan beviljas en gång per år.
  • Du behöver visa kvitto.

Välkommen att kontakta din handläggare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2017
Omsorg & socialt stöd