Fritidspeng för barns fritidsaktiviteter

Du som har ekonomiskt bistånd har möjlighet att få så kallad fritidspeng för dina barns fritidsaktiviteter. Syftet är att ge barn som lever i familjer med ekonomiska svårigheter, samma möjligheter som andra barn att delta i fritidsaktiviteter. Du som förälder kan ansöka om fritidspengen genom din handläggare i socialförvaltningen.

Förutsättningar

  • Hushållet ska ha ekonomiskt bistånd när ansökan om fritidspeng görs.
  • Hushållet ska ha haft ekonomiskt bistånd under minst sex månader de senaste tolv månaderna.
  • Fritidspengen gäller för barn och ungdomar upp till 18 år.
  • Fritidsaktiviteterna ska vara regelbundna och ledas av en ledare.
  • Belopp: max 1 500 kr per barn.
  • Kan beviljas en gång per år.
  • Du behöver visa kvitto.

Välkommen att kontakta din handläggare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2017
Omsorg & socialt stöd