Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Hyresgaranti

Du kan söka kommunal hyresgaranti om du inte kan få eget hyreskontrakt på grund av följande skäl
- Du har skuld eller betalningsanmärkning
- Du har osäker anställning

Hyresgarantin innebär ingen förtur i bostadskön. Du registrerar dig som bostadssökande hos Botkyrkabyggen och söker själv lägenhet. För närvarande måste du stå i kön hos Botkyrkabyggen i tre år. Den kommunala hyresgarantin blir extra säkerhet för hyresvärden och kan bidra till att du som sökande får ett hyreskontrakt.

Vilka krav ställs för att kunna få hyresgaranti?

  • Du ska ha varit folkbokförd i Botkyrka kommun under minst sex månader.
  • Du ska ha ekonomiska förutsättningar att klara av att betala en boendekostnad. En budgetkalkyl görs utifrån Konsumentverkets riktlinjer för skälig levnadsnivå.
  • Som inkomst accepteras lön, a-kassa, sjukersättning och studiestöd samt inkomster från Försäkringskassan, pension.
  • Har du skulder avbetalningsplan ska redovisas.
  • Du ska ha fått högst en ny betalningsanmärkning under senaste 18 månaderna.
  • Du ska vara berättigad till inkomstbaserad a-kassa (varit medlem i a-kassan i minst ett år).

Hur går prövningen till?

Hyresgaranti söker du på Medborgarkontoren i kommunen.
Ett beslut gäller i sex månader. Vid förlängning ny ansökan med begärda handlingar krävs.

Den kommunala hyresgarantin blir en extra säkerhet för hyresvärden och kan bidra till att du som sökande får ett hyreskontrakt.

Vid ansökan om hyresgaranti gör kommunen en behovsprövning för att se att du har ekonomiska förutsättningar att klara av att betala för bostaden. Kommunen tittar på hela din ekonomi och eventuella betalningsanmärkningar. Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) accepteras inte som inkomst och du får heller inte ha hyresskulder till Botkyrkabyggen.

I behovsprövningen kontrolleras också att du inte har eget boende idag samt att du inte skulle få tillgång till ett eget boende utan en kommunal hyresgaranti.

Hyresgarantin innebär att kommunen går in som borgensman för dig som hyresgäst och garanterar att hyran blir betald. Borgensåtagande gäller i två år eller att kommunen betalar maximalt sex obetalda hyror.
Hyresgarantin innebär inte att du som hyresgäst kan låta bli att betala hyran. Om hyresgarantin måste utnyttjas har kommunen rätt att i efterhand kräva tillbaka skulden av dig. Med andra ord kvarstår den enskilde hyresgästens betalningsansvar.

​​Hyresgarantin innebär att kommunen går in som borgensman för dig som hyresgäst och garanterar att hyran blir betald. Hyresgarantin omfattar maximalt sex betalningstillfällen och gäller två år från det att åtagandet börjat gälla.

Hyresgarantin innebär inte att du som hyresgäst kan låta bli att betala hyran. Om hyresgarantin måste utnyttjas har kommunen rätt att i efterhand kräva tillbaka skulden av dig. Med andra ord kvarstår den enskilde hyresgästens betalningsansvar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2017
Omsorg & socialt stöd