Notarius Publicus

Notarius Publicus är en jurist som bland annat kan hjälpa till med olika former av intyg och att bestyrka namnunderskrifter.

En av de vanligaste uppgifterna för Notarius Publicus är att bestyrka namnunderskrifter på inbjudningar till personer som behöver visum för att besöka Sverige. Verksamheten är inte kostnadsfri utan du betalar en avgift beroende på omfattning.

Uppdraget innebär också att hjälpa allmänheten med olika frågor

  • bestyrka översättningar och andra uppgifter om innehåll i handlingar,
  • närvara som vittne,
  • kontrollera lotteridragningar,
  • efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser,
  • ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk karaktär och överlämna sådana förklaringar till tredje man,
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Notarius Publicus i Botkyrka

Länsstyrelsen är den myndighet som utser Notarius Publicus. I Botkyrka heter den personen Kerstin Birkeldh Spångberg. Hon har sitt kontor i Tumba centrum på Tumba Torg 111. Kontaktuppgifter till Notarius Publicus i Botkyrka hittar du nedan.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2017
Omsorg & socialt stöd