Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Risk att bli vräkt

Om du riskerar att bli vräkt från din bostad kan det bero på olika saker. Ofta kan det bero på att du har varit sen med att betala din hyra, eller att du har en hyresskuld.

Vårt mål i Botkyrka är att minska antalet personer som blir vräkta, och istället öka möjligheten att få behålla sin bostad. Det är extra viktigt om det handlar om barnfamiljer.

Du är välkommen att kontakta oss på mottagningen för ekonomiskt bistånd. Tillsammans diskuterar vi hur du kan lösa din situation och vi ger dig råd, stöd och information för att öka dina möjligheter att få behålla din bostad.

Några råd kan vi ge dig redan här

Du kanske har fått meddelande om att du inte har betalat hyran, och att du riskerar att inte få bo kvar om du inte betalar din skuld. Det är extra allvarligt om du har haft hyresskulder tidigare, eller betalat hyran för sent. Gör då så här:

  • Kontakta din hyresvärd och berätta hur du planerar att betala din skuld. Du kan också kontakta inkassoföretaget direkt.
  • Om du inte kan betala hela skulden kan du be att få göra en avbetalningsplan med hyresvärden eller inkassoföretaget.

Om du inte har ekonomiska möjligheter att betala din hyresskuld kan du kontakta socialtjänsten för att undersöka om du har rätt till ekonomiskt bistånd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2017
Omsorg & socialt stöd