Störningsinformation:
Totalt eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Anmäla misstanke om att ett barn far illa

Alla barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden. Barn som råkar illa ut behöver vuxna som ser vad som händer och som reagerar om något är fel. Om du är orolig för att ett barn far illa bör du kontakta oss inom socialtjänsten.

Vi har alla ett ansvar för att barn inte ska fara illa

Alla barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden. Om du misstänker att ett barn far illa så kan du ringa oss på socialtjänsten för att fråga oss till råds eller för att göra en anmälan. 
Vill du göra en anmälan kan även du använda vår e-tjänst som du finner längst ned på sidan bland relaterade länkar. Du behöver inte ha bevis för att barnet far illa, det räcker att du har en misstanke eller känner en oro. Det är socialtjänstens uppgift att reda ut situationen och avgöra vilket stöd eller skydd som barnet eventuellt behöver. Du kan var anonym men var då noga med att ditt namn inte framkommer på något sätt.

Anmälan om att ett barn far illa

Alla som jobbar med barn och ungdomar är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Det gäller personal exempelvis i skola, på fritids, inom sjukvården, polisen och kyrkan. En sådan anmälan (anmälare) kan inte vara anonym. Du finner en länk till vår e-tjänst för att anmäla oro längs ned på sidan bland relaterade länkar.

Stödet utformas för barnet och familjen

Det stöd som barn, ungdomar och familjer har möjlighet att få bedöms i en utredning. vi träffar och samtalar med barnet, vårdnadshavare och andra som är viktiga för barnet. Det är bara i de allra allvarligaste fallen som socialtjänsten behöver besluta mot föräldrarnas eller barnets vilja.

Hur känner man igen att ett barn far illa? Och vad gör man?

Fråga oss gärna till råds. Mottagningen för barn och unga har öppet alla vardagar. Kontaktuppgifter har du längs ned på sidan.

Läs mer om hur man känner igen om barn far illa under fördjupad läsning nedan och på länkarna längst ner.

Barn kan fara illa av olika orsaker

Ett barn kan vara utsatt för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, eller helt enkelt leva i en familj där de vuxna bråkar och slåss. Barnet kanske får för lite mat, bär trasiga kläder eller är ofta lämnad ensam. Det finns många situationer och företeelser som gör att ett barn far illa och det är vi vuxna som är ansvariga för det.

Hur visar ett barn att det far illa?

Ett barn som mår dåligt visar det på olika sätt. Vanliga symtom är nervositet, att barnet är ensamt, lukar illa eller är aggressivt. Barnet har kanske blåmärken, är borta mycket från skolan, mobbar andra barn eller skadar sig själv. Läs mer om tydliga tecken i länkarna till höger.

Lyssna på barnet

Ett barn som berättar att det blir slaget, sparkat på eller inte får mat och eller kläder måste du alltid ta på allvar. Hos lite äldre barn kan drogmissbruk, aggressivt beteende, prostitution eller att de på annat sätt skadar sig själva vara ett sätt för dem att berätta att de far illa.

Ibland kan vuxna tänka att barnet har berättat i förtroende och därför tar man inte itu med frågan. Barnet däremot, undrar varför inget händer eftersom de anförtrott sig till en vuxen. Ring oss gärna för att be om råd när ett barn har berättat eller visat ett beteende som väcker oro.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 november 2017
Omsorg & socialt stöd