Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Faderskap och föräldraskap

När ett barn föds av en ogift kvinna har barnet rätt att få faderskapet eller föräldraskapet fastställt. Faderskap och föräldraskap fastställs av familjerättens socialsekreterare.

När du fått barn skickar Skatteverket ett meddelande om ett nyfött barn till den kommun där du bor. Inom ett par veckor kontaktar familjerätten modern för att boka en tid för modern och fadern eller den andra föräldern för att bekräfta eller utreda faderskapet eller föräldraskapet.

Syftet med utredningen är att klargöra vem som är pappa och förälder till barnet. Det är först när handlingen är undertecknad och godkänd som barnets juridiska rättigheter som arvsrätt efter båda föräldrarna träder i kraft.

När det gäller föräldrar som lever i samboförhållande är utredningen ofta enkel. Det finns mot slutet av graviditeten möjlighet att förbereda fastställandet genom att skriva under faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelsen. Fastställandet färdigställs efter barnets födelse.

I samband med fastställandet av faderskapet eller föräldraskapet har ni möjlighet att också anmäla gemensam vårdnad till Skatteverket.

 

Välkommen att kontakta oss på familjerätten!

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-530 617 01
Telefontider:
Måndagar, onsdagar och torsdagar klockan 8.30-9.30 och 13.00-14.00
Tisdagar klockan 13.00-14.00
Fredagar klockan 8.30-10.30

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 april 2018
Omsorg & socialt stöd