Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Mottagning för barn och unga 0-20 år

Behöver du som förälder eller ett barn som du har kontakt med stöd eller hjälp? Du kan få rådgivning hos Mottagningen för barn och unga. Det är också hit du vänder dig för ansökan om stöd eller för att göra en anmälan om oro för att ett barn far illa.

​Vi på mottagningsfunktionen är socionomer som arbetar med barn och ungdomar 0-20 år som far illa på något sätt. Vi gör utredningar utifrån de ansökningar och anmälningar som vi får. Vi ger också stöd till barn, ungdomar och familjer.

Ansökan

Du som förälder kan kontakta mottagningen om du vill göra en ansökan om hjälp och stöd för ditt barn och din familj. Kontakta den mottagning som finns nära där barnet bor.

Anmälan

Vi tar emot anmälningar från andra vuxna om de är orolig för ett barn. Om behöver rådgöra med oss om din oro är du välkommen att kontakta oss. Yrkesverksamma som arbetar med barn, till exempel lärare och fritidspersonal, har anmälningsplikt.

Stöd och rådgivning

Du som är vuxen kan också vända dig om du behöver stöd och rådgivning i olika sociala frågor som rör barn och ungdomar. Om du är osäker på vart du ska vända dig så hänvisar vi dig rätt.

Kontakt
Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2017
Omsorg & socialt stöd