Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Oro för barn eller tonåring

Det är inte alltid lätt att vara förälder. Hos oss på Mottagningen för barn och unga 0-20 år kan du som är förälder få råd eller stöd. Kom ihåg – ju tidigare du uppmärksammar och tar tag i ett bekymmer, desto lättare är det att komma till rätta med det.

Ta din oro på allvar

Om du är orolig för ditt barn, och du känner att stödet från familj, släkt och vänner inte räcker, då kan du vända dig till oss i socialtjänsten. Vi samarbetar med barn och föräldrar för en trygg uppväxt för barnen. Vi ger råd och stöd beroende på vad oron handlar om och vilken ålder barnet är i. Läs mer om olika former av stöd till familjer och föräldrar i Botkyrka.

Din oro kan exempelvis handla om:

  • en generell oro för att barnet inte mår bra
  • oro för att barnet börjat med alkohol eller droger
  • oro om barnet bevittnat eller utsatts för våld
  • oro för att barnet utsatts för brott eller övergrepp

Ansökan om stöd från socialtjänsten

Om du tycker att barnet eller familjen behöver stöd så kan du göra en ansökan om stöd och insatser. Tillsammans med föräldrarna försöker socialtjänsten komma fram till vad barnet behöver. Ansökan kan också leda till att socialtjänsten utreder vilka behov av stöd insatser som finns. Beslutar socialtjänsten att det finns ett behov av stöd så kan barnet och familjen få mer insatser än vad man kan få innan en utredning. Barnet har också rätt att få det stödet som är beslutat.

Alla barn har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. Vi inom socialtjänsten arbetar med några olika bestämmelser som grund, bland annat FN:s barnkonvention, föräldrabalken och socialtjänstlagen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2017
Omsorg & socialt stöd