Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Boende för barn med separerade föräldrar

Boendet för barnet ska utformas utifrån vad som är bäst för barnet, inte utifrån föräldrarnas behov. Oavsett vårdnadsform kan föräldrar komma överens om vilket boende som passar barnet bäst.

När föräldrarna inte är sammanboende kan barn bo på olika sätt. Barnet kan ha växelvis boende när barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna. Barnet kan också bo mer eller mindre hos den ena föräldern. Barnets faktiska adress är den postadress som barnet är folkbokfört på.

Ett växelvis boende ställer krav på att föräldrar bor i närheten av varandra och att de kan samarbeta och visa förståelse och respekt för varandra. Om föräldrar har svårt att komma överens om barns vårdnad, boende och umgänge kan familjerättssektionen kontaktas, som ger stöd genom samarbetssamtal och också kan bistå med att upprätta ett avtal mellan föräldrar. Avtalet blir juridiskt bindande.

Om föräldrar inte själva eller genom familjerättens stöd kan komma överens kan man vända sig till domstol. Tingsrätten tar beslut utifrån vad som bedöms vara barnets bästa. Innan domstolen fattar beslut om hur umgänget ska se ut kan de begära en utredning av familjerättssektionen.

Välkommen att kontakta oss på familjerätten!

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-530 617 01
Telefontider:
Måndagar, onsdagar och torsdagar klockan 8.30-9.30 och 13.00-14.00
Tisdagar klockan 13.00-14.00
Fredagar klockan 8.30-10.30

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2018
Omsorg & socialt stöd