Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Vårdnad av barn

Vårdnad är ett juridiskt begrepp. Att vara vårdnadshavare innebär att ansvara för barnets personliga förhållanden, omvårdnad, trygghet, försörjning och fostran.

Vårdnaden kan vara gemensam, vilket innebär att föräldrarna har samma ansvar för barnet. Gifta föräldrar har automatisk gemensam vårdnad om sina barn. Ogifta föräldrar får gemensam vårdnad genom att underteckna en handling hos familjerätten i samband med att faderskapet eller föräldraskapet fastställs eller genom att själva anmäla det till Skatteverket.

Den eller de som är vårdnadshavare bestämmer över barnets angelägenheter och var barnet ska bo. Endast vårdnadshavare har rätt till insyn samt att fatta beslut i frågor som rör barnet.

Gemensam vårdnad när vårdnadshavare inte bor tillsammans

Föräldrar kan ha gemensam vårdnad om barnet även om det bor mest hos en av föräldrarna. Barn har behov av nära och goda relationer till båda sina föräldrar. Utifrån barnets perspektiv är det av vikt att båda föräldrarna är delaktiga i barnets förhållanden och tar ansvar. Tanken med bestämmelserna om gemensam vårdnad är att främja goda förhållanden mellan barn och föräldrar.

Ensam vårdnad

En förälder kan vara ensam vårdnadshavare. Den föräldern har då skyldighet att se till barnets rätt till en nära och god kontakt med sin andre förälder. Om mamman är ogift vid barnets födelse får hon automatiskt ensam vårdnad.

Om föräldrarna inte är överens om vårdnaden av barnet

Om föräldrar har svårt att komma överens om barns vårdnad, boende och umgänge kan Familjerättssektionen kontaktas, som ger stöd genom samarbetssamtal och också kan bistå med att upprätta ett avtal mellan föräldrar. Avtalet blir juridiskt bindande.

Om föräldrar inte själva eller genom familjerättens stöd kan komma överens kan man vända sig till domstol. Tingsrätten tar sitt beslut utifrån vad som bedöms vara barnets bästa. Innan domstolen fattar beslut i en vårdnadstvist kan de begära en utredning av familjerättssektionen.

Välkommen att kontakta oss på familjerätten!

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-530 617 01
Telefontider:
Måndagar, onsdagar och torsdagar klockan 8.30-9.30 och 13.00-14.00
Tisdagar klockan 13.00-14.00
Fredagar klockan 8.30-10.30

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2018
Omsorg & socialt stöd