Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Familjerådgivning

Har ni som par eller familj problem i er relation? Då finns möjlighet till stöd och rådgivning på Familjerådgivningen.

Familjerå​dgivning kan vara en möjlighet när:

  • ni har svårt att prata med varandra
  • ni grälar ofta
  • ert sexliv är dåligt
  • någon av er har träffat en annan
  • ni inte kan leva tillsammans men inte heller vill skiljas
  • ni inte kan samarbeta om barnen efter skilsmässan
  • ni är oense om mina, dina, våra barn
  • konflikterna leder till våld

Hur kan ett besök gå till?

Familjerådgivaren ber var och en av er att beskriva er situation och formulera vad ni vill ha hjälp med. Ni kan antingen vara överens eller ha olika uppfattning om problemen, hur allvarliga de är och vad som är orsaken.

Tillsammans kommer ni överens om formen och målen med samtalen, och hur ofta ni ska träffas.

Om samtalen har varit framgångsrika så innebär det att ni har möjlighet att gå vidare i ert liv på ett mer konstruktivt sätt, oavsett om ni väljer att fortsätta tillsammans eller gå skilda vägar.

Fakta

Familjerådgivning är frivillig och söks på eget initiativ. Vi för inga journaler och vi arbetar med en mer omfattande sekretess än övriga kommunala verksamheter. Det finns också möjlighet att vara anonym.

Från och med den 1 januari 2018 kostar ett besök 350 kronor. Du kan få upp till fem samtal à 1,5 timmar och efter särskild prövning eventuellt ytterligare tre samtal.

Familjerådgivningen är gemensam för flera kommuner.

Observera att du som medborgare i Botkyrka kontaktar familjerådgivningen i Huddinge kommun för stöd. Det finns alltså inte möjlighet för Botkyrkabor att få stöd från de alternativa utförare som man kan hitta på Huddinges hemsida.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 maj 2018
Omsorg & socialt stöd