Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Modulbostäder i Botkyrka

Bosättningslagen innebär att alla kommuner i Sverige ska erbjuda bostäder till nyanlända som beviljats uppehållstillstånd. 2018 ska Botkyrka kommun ta emot 92 nyanlända på anvisning. 2017 handlade det om 138 personer. Modulbostäder finns i Tullinge och Tumba.

Skiss på modulbostäder i Tumba

Skiss över kommande modulbostäder i Tumba. Skiss: Tyréns

Regeringen beslutar hur många personer varje län ska ta emot och länsstyrelsen bryter ner siffran till respektive kommun. 2018 ska Botkyrka ta emot 92 nyanlända på anvisning. 2017 var det 138 personer. Tillfälliga modulbostäder är en del av lösningen för att snabbt få fram bostäder. Kommunen samverkar också med Botkyrkabyggen och privata hyresvärdar. Modulbostäderna består av små lägenheter som lämpar sig bäst för enpersonshushåll​​. Då det finns lediga rum i modulbostäderna, kan de även erbjudas till ensamkommande barn som har beviljats uppehållstillstånd. Barnfamiljer kommer att erbjudas lägenheter i Botkyrkabyggens bestånd.  

Modulbostäder i Tumba

Botkyrka kommun har nu senast låtit bygga modulbostäder för 58 nyanlända personer på
Tunagårdens tomt i Tumba. Botkyrkabyggen har ansvarat för och hanterat hela byggprocessen. Bostäderna har byggts i fabrik och har installerats på den anvisade marken med tillfälligt
bygglov. Inflyttning beräknas ske i slutet av mars 2018. Lägenheterna är cirka 30
kvadratmeter med eget kök. Läs mer på Botkyrkabyggens webb via länken i slutet av sidan.

Bygglov för modulbostäderna

Botkyrkabyggen har sökt tidsbegränsat bygglov i fem år. Samhällsbyggnadsnämnden beviljade bygglovet den 4 april 2017. Bygglovet överklagades. Länsstyrelsen avslog överklagandena den 26 maj 2017, ett beslut som inte överklagades inom tidsfristen. Du kan läsa mer om den senaste informationen på Botkyrkabyggens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tunagården är riven

I april 2017 revs den nedlagda förskolan Tunagården som låg på fastigheten Kantorn 2 i Tumba.

Etablering av nyanlända

Alla nyanlända har en handläggare i socialförtjänsten i kommunen och en handläggare på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen ansvarar för etableringen de första två åren. Läs mer etableringsuppdraget på  Arbetsförmedlingens webb via länken i slutet av sidan.

Socialtjänstens ansvar är i första hand att förmedla bostäder och se till att hyresgästerna uppfyller sina åtaganden. I andra hand är uppdraget att vara coach och stöd till exempel i kontakter med andra myndigheter som Skatteverket och Arbetsförmedlingen eller andra kommunala verksamheter.

Välbesökt informationsmöte

Onsdagen den 1 mars 2017 höll kommunens politiker och tjänstemän ett välbesökt möte om modulbostäderna för nyanlända som planeras i Tumba. Ett drygt hundratal grannar och intresserade kom till Tumba gymnasium för att lyssna på informationen och ställa frågor.

Modulbostäder i Tullinge

I september 2016 var det inflyttning för de första personerna i tillfälliga bostäder i moduler i Brantbrink, Tullinge. Husen har gemensamma ytor för umgänge och en gemensam tvättstuga. Totalt bor cirka 40 personer här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 april 2018
Omsorg & socialt stöd