Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande
 • Barn & utbildning
 • Bibliotek & kultur
 • Idrott, fritid & natur
 • Bo & bygga
 • Klimat & miljö
 • Näringsliv & arbete
 • Omsorg & socialt stöd
  • Äldreomsorg
  • Stöd till anhöriga
 • Kommun & politik

SIP - samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan (SIP) är för dig som har insatser från både socialtjänst och hälso-och sjukvården och det finns behov av att träffas tillsammans för att planera din hjälp.

Du har rätt att ställa krav på att alla jobbar tillsammans för ditt bästa. Det är Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som säger att du har rätt till en Samordnad Individuell Plan (SIP).

Prata med din kontakt inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården om du tror att du kan behöva en samordnad individuell plan!

SIP på tre minuter

Här nedan finns en länk till en film som beskriver vad SIP är och varför man tar fram en SIP.

Hjälp oss att bli bättre!

Vi vill veta hur SIP-mötet blev för dig. Här nedan hittar du länken till en enkät. Du har möjlighet att vara anonym.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2017
Omsorg & socialt stöd